Zaměstnanci katedry

Katedra společenskovědního základu v kinantropologii


Vedoucí katedry


prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

tel.: 220 172 040

číslo dveří: H224

Zástupce vedoucího katedry


doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.

tel.: 220 172 092

číslo dveří: H214

Tajemnice katedry


PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D.

tel.: 220 172 204

číslo dveří: H232

Organizační a administrativně-správní referent


PhDr. Pavlína Vostatková, Ph.D.

tel.: 220 172 043

číslo dveří: H231


Oddělení historie a filosofie sportu


prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

Konzultační hodiny


tel.: 220 172 040

číslo dveří: H224

doc. PhDr. Irena P.Martínková,

Ph.D.

Konzultační hodiny

tel.: 220 172 045

číslo dveří: H221

doc. PhDr. František Kolář, CSc.

konzultační hodiny


tel.: 220 172 040, 2043

číslo dveří: B105

doc. PhDr. Miloš Bednář, Ph.D

Konzultační hodiny


tel.: 220 172 044, 2043

číslo dveří: H222

prof. Dr. Jim Parry

hostující profesor

Konzultační hodiny

tel.: 220 172 208

číslo dveří: H220

PhDr. Bc. Jiří Kouřil, M.Sc., Ph.D.

Konzultační hodiny

tel.: 220 172 010

číslo dveří: H217

Mgr. Václav Pechman

Konzultační hodiny

tel.: 220 172 010

číslo dveří: H217

Oddělení antropomotoriky a metodologie


doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.

vedoucí oddělení

Konzultační hodiny

tel.: 220 172 092

číslo dveří: H214

PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D.

Konzultačni hodiny


tel.: 220 172 204

číslo dveří: H232

prof. PhDr. Jan Štochl, M.Phil., Ph.D.

Konzultační hodiny

tel.: 220 172 227

číslo dveří: H245

Mgr. Martin Komarc, Ph.D.

osobní stránka

Konzultační hodiny


tel.: 220 172 227

číslo dveří: H245
Oddělení pedagogiky a didaktiky tělesné výchovy


PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

vedoucí oddělení

Konzultační hodiny

tel.: 220 172 350

číslo dveří: H239


PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D.

Konzultační hodiny


tel.: 220 172 090

číslo dveří: H208

PhDr. Radka Peřinová, Ph. D.

Konzultační hodiny


tel.: 220 172 091

číslo dveří: H239

Mgr. Lenka Vojtíková, PhD.

Konzultační hodiny


tel.: 220 172 110

číslo dveří: H217

Mgr. Kateřina Jasanská

Konzultační hodiny


tel.: 220 172 110

číslo dveří: H217Oddělení psychologie a sociologie sportu


PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.

vedoucí oddělení

Konzultační hodiny

tel.: 220 172 012

číslo dveří: H215


Mgr. Jitka Buriánková

Konzultační hodiny


tel.: 220 172 269

číslo dveří: H223

doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc.

Konzultační hodiny


tel.: 220 172 228

číslo dveří: H244


PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D.,Ph.D.


tel.: 224 965 370

číslo dveří: H202

prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSctel.: 220 172 062

číslo dveří: H216


Externí spolupracovníci


Mgr. Václav Slavíček, advokát

externí spolupracovník

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

externí spolupracovníkIng. Tomáš Vokoun

externí spolupracovník


prof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil,

Ph.D.

externí spolupracovník

Mgr. Jana Novotná

externí spolupracovník


Mgr. Petr Bezděk

externí spolupracovník

Mgr. Kristýna Rusnáková

externí spolupracovník
Interní doktorandi


Mgr. Kristýna Rusnáková


Mgr. Tereza Fajfrlíková


Mgr. Michaela Sedláčková Knoblochová


Mgr. Petr Bezděk


Mgr. Qian Wang


Mgr. Breana McCoy

Olivia Rose Howe, M.Phil


Anna Van Dijk, MSc.


Mgr. Whitney BragagnoloJacob Giesbrecht, MA


Mgr. Malambo ChipoMgr. Adam Provazník


Mgr. Jana NovotnáMgr. Vendula Redlichová

Poslední změna: 15. duben 2024 09:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: