doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.

Osobní informace (adresa, tel., email, konzultační hodiny)

Najdete zde

Konzultační hodiny


Konzultační hodiny v SIS


Nabídka témat diplomových prací

Profesní charakteristika

 • 2007 – Mgr. v oboru Tělesná výchova a sport, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • 2012 – Ph.D. v oboru Kinantropologie, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportuna

 • 2014 – PhDr. v oboru Tělesná výchova a sport, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Vyučované předměty

 • Vývojová antropomotorika

 • Testování a měření v antropomotorice

 • Metodologie

 • Metodologie vědecké práce v kinantropologii

 • Prezentace výsledků vědecké práce

 • Diagnostika: pro trenérskou školu v rámci CŽV

Odborné zaměření

Motorické projevy laterality, jejich struktura a manifestace v průběhu života i u specifických populací; Normal weight obesity jako významná proměnná v úrovni motorické výkonnosti u dětí ve věku 9 – 12 let; Somatotyp a neuromotorický věk a jejich role pro vhodný rozvoj pohybové kapacity s důrazem na sportovní výkon.

Stáže a kurzy

 • 2014 – Státní Moskevská Univerzita M.V. Lomonosova (MSU), Rusko

  Hlavní oblasti: Fakulta psychologie (MSU), problematika efektivity v přístupech explicitního a implicitního motorického učení, vztahy mezi motorickými projevy laterality a fenoménem preference točivosti u hráčů v kolektivních sportech (fotbal)

 • listopad 2011; přednášky: Wilfrid Laurier University, Kanada

  Výběr položek pro hodnocení motorických projevů laterality u dětské populace. Stabilizace motorických projevů laterality u horních a dolních končetin v ontogenezi dětí.

 • říjen – prosinec 2010; doktorská stáž – Wilfrid Laurier University, Kanada

  Hlavní oblasti: řízení motoriky člověka, psychometrie, kognitivní psychologie, strukturální modelování

Vybrané publikace

 • Africa, E., Stryp, O. V., & Musálek, M. (2022). The Influence of Cultural Experiences on the Associations between Socio-Economic Status and Motor Performance as Well as Body Fat Percentage of Grade One Learners in Cape Town, South Africa. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(1), 121. (IF-2.85)

 • Musálek, M., Sedlak, P., Dvořáková, H., Vážná, A., Novák, J., Kokštejn, J., ... & Pařízková, J. (2021). Insufficient Physical Fitness and Deficits in Basic Eating Habits in Normal-Weight Obese Children Are Apparent from Pre-School Age or Sooner. Nutrients, 13(10), 3464. (IF-5.7)

 • Veraksa, A., Tvardovskaya, A., Gavrilova, M., Yakupova, V., & Musálek, M. (2021). Associations Between Executive Functions and Physical Fitness in Preschool Children. Frontiers in Psychology, 12. (IF- 2.99)

 • Sedlak, P., Pařízková, J., Samešová, D., Musálek, M., Dvořáková, H., & Novák, J. (2021). Secular Changes in Body Build and Body Composition in Czech Preschool Children in the Context of Latent Obesity. Children, 8(1), 18. (IF-2.85)

 • Musalek, M., Clark, C., Kokštejn, J., Hnízdil, J., Vokounová, Š. & Mess, F. (2020). Impaired Cardiorespiratory Fitness and Muscle Strength in Children with Normal-Weight Obesity, International Journal of Environmental Research and Public Health. 1-14

 • Musálek, M., Scharoun Benson, S. M., Lejcarova, A., & Bryden, P. J. (2020). Cross‐lateralisation in children with attention‐deficit/hyperactivity disorder and motor skill performance. International Journal of Psychology (IF – 1,87)

 • Kokštejn, J., Musalek, M., Wolanski, P., Murawska-Cialowicz, E., & Stastny, P. (2019). Fundamental Motor Skills Mediate the Relationship between Physical Fitness and Soccer-Specific Motor Skills in Young Soccer Players. Frontiers in Physiology, 10, 596.

 • Jírovec, J., Musalek, M., & Mess, F. (2019). Test of Motor Proficiency Second Edition (BOT-2): Compatibility of the complete and short form and its usefulness for middle-age school children. Frontiers in Pediatrics, 7, 153.

 • Kokstejn, J., & Musalek, M. (2019). The relationship between fundamental motor skills and game specific skills in elite young soccer players. Journal of Physical Education and Sport, 19, 249-254.

 • Musalek, M., Pařízková, J., Godina, E., Bondareva, E., Kokštejn, J., Jírovec, J., & Vokounová, Š. (2018). Poor skeletal robustness on lower extremities and weak lean mass development on upper arm and calf: Normal weight obesity in middle-school-aged children (9 to 12). Frontiers in Pediatrics, 6, 371.

 • Mumm, R., Godina, E., Koziel, S., Musalek, M., Sedlak, P., Wittwer-Backofen, U., ... & Scheffler, C. (2018). External skeletal robusticity of children and adolescents-European references from birth to adulthood and international comparisons. Anthropologischer Anzeiger; Bericht uber die biologisch-anthropologische Literatur

 • Gryko, K., Kopiczko, A., Mikolajec, K., Stastny, P., & Musalek. M. (2018). Anthropometric Variables and Somatotype of Young and Professional Male Basketball Players, Sports, 6(9), 2–10.

 • Musalek, M., Kokstejn, J., Papez, P., Scheffler, C., Mumm, R., Czernitzki, A. F., & Koziel, S. (2017). Impact of normal weight obesity on fundamental motor skills in pre-school children aged 3 to 6 years. Anthropologischer Anzeiger; Bericht uber die biologisch-anthropologische Literatur. 203-212

 • Kokštejn, J., Musálek, M., & Tufano, J. J. (2017). Are sex differences in fundamental motor skills uniform throughout the entire preschool period?. PLoS one, 12(4), e0176556.

 • Musalek, M., Kokstejn, J., Papez, P., Jírovec, J., & Honsová, S. (2017). Relation Between Percent Body Fat and Fundamental Motor Skills in Pre-School Children age 3-6 years. Sport Mont, 15(2), 9–13.

 • Musalek, M., Scharoun, S. M., & Bryden, P. J. (2016). Using Bishop’s Card Reaching Task to Assess Hand Preference in 8-to 10-Year-Old Czech Children. PloS one, 11(11), e0166337.

 • Frýbort, P., Kokštejn, J., Musálek, M., & Süss V. (2016). Does Physical Loading Affect The Speed and Accuracy of Tactical Decision-Making in Elite Junior Soccer Players?. Journal of Sports Science and Medicine, 15(2), 320-326.

 • Hojka, V., Stastny, P., Rehak, T., Gołas, A., Mostowik, A., Zawart, M., & Musálek, M. (2016). A systematic review of the main factors that determine agility in sport using structural equation modeling. Journal of Human Kinetics, 52(1), 115-123.

 • Musalek, M. (2015). Skilled performance tests and their use in diagnosing handedness and footedness at children of lower school age 8–10. Front. Psychol. 5:1513. doi: 10.3389/fpsyg.2014.01513

 • Musalek, M., Scharoun, S., & Bryden, P. J. (2015). The link between cerebellar dominance and skilled hand performance in 8- to 10-year-old right- handed children. Journal of Motor Behavior. 47(5), 386–396.Poslední změna: 21. říjen 2022 10:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: