O nás

O nás | Aktuální sdělení | Zaměstnanci | Vyučované předměty


Motto: ,,Dřina přenese horu, že se o tom marketingové komunikaci ani nesnilo“ (parafráze výroku Jacka Londona).


Pracovnice a pracovníci katedry zajišťují výuku v širokém spektru předmětů pro všechny studijní programy akreditované na FTVS, v kurzech celoživotního vzdělávání a podílí se na evropských vzdělávacích programech. Badatelské působení členů a členek katedry, které koresponduje s jejich vzdělávací činností, se rozvíjí v rámci programu rozvoje vědního oboru Sport Sciences – Social a v dalších vědeckých projektech. Je zaměřeno zejména do následujících oblastí:


  • tělesná výchova a sport v historickém a filozofickém kontextu vývoje společnosti

  • fenomén sportu v současné společnosti, působení i organizační formy

  • tělesné předpoklady pohybu a diagnostika lidské motoriky

  • metodologie věd o sportu

  • pedagogika tělesné výchova a sportu

  • didaktika školní tělesné výchovy

  • pedagogická psychologie a psychologie sportu.Organizační řád ve formátu PDF


Poslední změna: 26. leden 2024 14:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: