PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D.

Osobní informace (adresa, tel., email)

Najdete zde

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny v SIS


Profesní charakteristika

 • Absolventka ZČU v Plzni, obor učitelství pro SŠ - tělesná výchova - psychologie + informační výchova pro I. a II st. ZŠ. Titul Ph.D. získala v roce 2008 na FTVS UK, pod vedením Prof. PhDr. Rudolfa Kováře, DrSc., a v témže roce vykonala i rigorózní zkoušku.

Vyučované předměty

 • Antropomotorika

 • Informatika

 • Kinantropometrie

 • Metogologie výzkumu v kinantropologii

 • Základy antropomotoriky

 • Základy informatiky

Odborné zaměření

Úroveň zdravotně orientované zdatnosti dětí s diabetem 1. typu. Charakter a projevy talentovanosti jako obecného fenoménu

Specializace

Diagnostika motorických schopností a motorických dovedností

Úroveň zdravotně orientované zdatnosti dětí s diabetem 1. typu.

Charakter a projevy talentovanosti jako obecného fenoménu

CŽV

 • trenérská škola

Publikace

 • MUSÁLEK, Martin - PAŘÍZKOVÁ, Jana - GODINA, Elena – BONDAREVA, Elvira – KOKŠTEJN, Jakub – JIROVEC, Jan – VOKOUNOVÁ, Šárka. Poor skeletal robustness on lower extremities and weak lean mass development on upper arm and calf: Normal weight obesity in middle-school-aged children (9 to 12). Frontiers in Pediatrics, 2018, 6 (neuvedeno), 1-8. ISSN 2296-2360. DOI 10.3389/fped.2018.00371.

 • VOKOUNOVÁ, Šárka - NAVRÁTIL, Tomáš - KOHLÍKOVÁ, Eva. The accuracy of continuous glucose monitoring system by the athlete with diabetes mellitus type 1. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2018, 149 (9), 1659-1669. ISSN 0026-9247. DOI 10.1007/s00706-018-2236-5.

 • NAVRÁTIL, Tomáš - VYTOPILOVÁ, Michaela - VLČKOVÁ, Štěpánka - MRÁZOVÁ, Karolina - ZACHAROV, Sergej - HONSOVÁ, Šárka - PELCLOVÁ, Daniela. Mercury and its Future in the Czech Republic. In: NAVRÁTIL, Tomáš - FOJTA, Miroslav - SCHWARZOVÁ, Karolina. XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. 1 vyd. Ústí nad Labem: Best servis, 2016, s. 143-147. ISBN 978-80-905221-4-5.

  HONSOVÁ, Šárka - KROULÍKOVÁ, Soňa. Somatotyp a základní antropometrické parametry 10-11letých krasobruslařek. Česká kinantropologie, 2016, 20 (4), 56-70. ISSN 1211-9261.

 • HONSOVÁ, Šárka. Differentiation of test results for standing long jump in the Czech male population aged 18-19 years. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 2015, 51 (1), 65-76. ISSN 1212-1428. DOI 10.14712/23366052.2015.27.

 • NAVRÁTIL, Tomáš - VLČKOVÁ, Štěpánka - MRÁZOVÁ, Karolina - NOVÁKOVÁ, Kateřina - ZACHAROV, Sergej - HONSOVÁ, Šárka - PELCLOVÁ, Daniela. Information on Several Interesting Case Reports of Liquid Mercury Intoxication. In: XXXV. Moderní elektronické metody. Sborník přednášek mezinárodní odborné konference. Ústí nad Labem: Srsenová Lenka - Best Servis, 2015, s. 156-160. ISBN 978-80-905221-3-8.

 • HONSOVÁ, Šárka - ŠŤASTNÁ, Johana. Vlastnosti testu z teorie paraglidingu pro uchazeče o pilotní licenci. Česká kinantropologie, 2015, 19 (1), 9-19. ISSN 1211-9261.

 • HOLICKÝ, Jakub - KAPLAN, Aleš - HONSOVÁ, Šárka. Postoje k pohybovým aktivitám u dívek mladšího školního věku. Studia Sportiva, 2014, 8 (1), 133-140. ISSN 1802-7679.

 • HOLICKÝ, Jakub - KAPLAN, Aleš - HONSOVÁ, Šárka. Postoje k pohybovým aktivitám u chlapců v mladším školním věku. Česká kinantropologie, 2014, 18 (1), 53-62. ISSN 1211-9261.

 • HONSOVÁ, Šárka - NAVRÁTL, Tomáš. Kontinuální monitoring glukózy pomocí Real Time Sensoru v intersticiální tekutině. In: NAVRÁTIL, Tomáš - FOJTA, Miroslav - PECKOVÁ, Karolina. XXXIII. Moderní Elektrochemické Metody. 1 vyd. Ústí nad Labem: Srsenová Lenka - Best servis, 2013, s. 1-256. ISBN 978-80-905221-1-4.

 • MUSÁLEK, M. & HONSOVÁ, Š. Turning around a vertical axis as a manifestation of human rotation and its relation to concepts of upper and lower limb preference, difference in relation to gender in adolescent population. Acta Universitatis Carolinae, vol. 49, no. 2, 2013.

 • HONSOVÁ, Š., NAVRÁTIL, T. Continuous Glucose Monitoring by Real Time Sensor in Intersticial Fluid, In XXXIII. Moderní elektrochemické metody, sborník přednášek mezinárodní odborné konference Jetřichovice 20. – 24. května 2013, Ústí nad Labem : BEST servis, 2013, ISBN 978-80-905221-1-4.

 • HONSOVÁ, Š. a ŠŤASTNÁ, J. Analýza testových úloh z teorie paraglidingu pro uchazeče o pilotní licenci. Česká kinantropologie, 2012, roč. 16, č. 3, s. 201-2010. ISSN 1211-9261.

 • HONSOVÁ, Š., NAVRÁTIL, T. Hodnocení přesnosti kontinuálního měření glykémie pacientem prostřednictvím Clarkovy analýzy chybové mřížky, In XXXI. Moderní elektrochemické metody sborník přednášek mezinárodní odborné konference Jetřichovice 23. – 27. května 2011, Ústí nad Labem : BEST servis, 2011, ISBN 978-80-254-9634-3.

 • HONSOVÁ, Š. Somatické charakteristiky a somatotyp chlapců navštěvujících třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na volejbal. In soubor referátů z mezinárodní konference „Hry 2008 (výzkum a aplikace)“ konané v Nečtinách 10–11.4.2008. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008.

 • HONSOVÁ, Š. Ball Handling Skills as a Tool of Success Prediction in Sport Ball Games. Journal of Human Kinetics, 2006, vol. 16, p. 57 - 64, ISSN 1640-55-44.

 • HONSOVÁ, Š. Některé vlastnosti škály pro hodnocení motorických dovedností s míčem. In soubor referátů z mezinárodní konference „Hry 2006“ konané v Nečtinách 6–7.4.2006. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2006.

 • HONSOVÁ, Š. Systém péče o nadané a talentované jedince v ČR.In sborník referátů ze studentské vědecké konference „Mladí Evropané ve vědě 2005“ konané v Praze 13. – 14.4.2005. Praha : FTVS UK, 2006. ISBN 80-86317-41-2.

 • HONSOVÁ, Š. Vztah škály pro hodnocení motorických dovedností s míčem k pozdější úspěšnosti ve sportovní hře. In sborník z II. Ročníku semináře „Identifikace pohybových talentů“ konaného v Praze 18.5.2005. Praha : FTVS UK, 2005. ISBN 80-86317-35-8.

 • HONSOVÁ, Š. Problematika identifikace talentu ve sportovních hrách, talentovanost jako obecný fenomén. In sborník referátů ze studentské vědecké konference „Nové tváře ve vědě“ konané v Praze 14. – 14.5.2004. Praha : FTVS UK, 2005.

 • HONSOVÁ, Š. Některé aspekty predikce úspěšnosti jedinců ve sportovních hrách s míčem. In soubor referátů z mezinárodní konference „Sport ve vědě – věda ve sportu“ konané v Brně 17. – 18.2.2005. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3633-8.

 • ČEPICKA, L. a HONSOVÁ Š. Developing of rating scale o­n ball-handling skill in pre-school children. The Studies o­n Human Motoricity - Antropomotoryka, 2004, roč. 14, č. 27, s. 17 - 23, ISSN 17310652.

 • ČEPICKA, L. a HONSOVÁ Š. Assessment of motor skill in pre-school children. In sborník příspěvků konference „Tělesná výchova a sport 2004, Liberec – euroregion Nisa“ konané v Liberci 24. – 25.6.2004. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004. ISBN 80-7083-901-5.

 • HONSOVÁ, Š. Charakter a projevy talentovanosti jako obecného fenoménu s aplikací na některé prvky v míčových hrách. In Sborník z mezinárodní studentské vědecké konference v oboru kinantropologie konané v Olomouci 29. – 31.3.2004. Olomouc : UPOL, 2004. ISBN 80-244-0931-3.

 • HONSOVÁ, Š. Problematika hodnocení nadání pro manipulaci s míčem. In Sborník referátů z Mezinárodní studentské vědecké konference konané v Praze 20. a 21.3.2003. Praha : FTVS UK, 2003. ISBN 80-903285.

 • HONSOVÁ, Š. Příspěvek k přenosu motorických předpokladů z rodičů na děti. In Sborník referátů ze Studentské vědecké konference konané v Praze 26. a 27.4.2002. Praha : Matfyzpress, 2002.

 • HONSOVÁ, Š. Diagnostika předpokladů pro manipulaci s míčem u dětí předškolního věku. In Sborník referátů z vědecké konference Pedagogická diagnostika konané v Ostravě 2001. Ostrava : Ostravská univerzita, 2001.
Poslední změna: 29. březen 2022 20:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: