Mgr. Martin Komarc, Ph.D.

Osobní informace (adresa, tel., email, konzultační hodiny)

Najdete zde

Konzultační hodiny (místnost H245) / Office hours (room H245)

Zimní semestr / Winter semester 2021/2022


Konzultační hodiny probíhají prostřednictvím e-mailu: komarc@ftvs.cuni.cz.


Office hours (consultations) via email: komarc@ftvs.cuni.cz


Konzultační hodiny online (pouze po předchozí emalové domluvě) probíhají ve středu 12:00 až 12:50 přes MS Teams

(nutné zkopírovat a vložit do prohlížeče odkaz níže)


Office hours online (only after email confirmation) every Wednesday 12:00 to 12:50 via MS Teams

(copy and paste the link below)


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a66cebe787f67471e8ab8b303c36b44a6%40thread.tacv2/1602144903746?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%225c9c0cd9-3be5-46e7-85b8-989d458026f9%22%7d


Profesní charakteristika

  • Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu obor Tělesná výchovy a sport, kde získal i titul Ph.D.

  • Aktuálně pracuje jako vědecký pracovník na Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK v Praze a rovněž jako odborný asistent na Oddělení antropomotoriky a metodologie UK FTVS v Praze.

Vyučované předměty

  • Metodologie, Základy statistiky

Odborné zaměření

Item response theory, adaptivní testvání, evaluace diagnostických nástrojů v kinantropologii, strukturální modelování

Vybrané publikace
Poslední změna: 17. leden 2022 10:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS