Ing. Mgr. Daniel Opelík

Konzultační hodiny

Profesní charakteristika

 • Absolvent studijního programu Management tělesné výchovy a sportu UK (Mgr.)

 • Absolvent studijního programu Ekonomika a management VŠE (Ing.)

 • Aktuálně interní doktorand studijního programu Kinantropologie, zaměření Ekonomie a management sportu (Příprava manažerů pro specifika trhu práce)

 • Zaměření na strategické řízení a analýzy v rámci managementu a marketingu

 • V rámci ekonomiky sportu specializace na řízení sportu z pohledu veřejné správy, ekonomiku veřejného sektoru a zakládání neziskových organizací

 • V rámci předmětu praxe propojování získaných vědomostí s jejich praktickou aplikací

 • Působí jako Koordinátor zajišťování kvality vzdělávací činnosti na FTVS UK

 • V praxi se zabývá marketingovou komunikací pro OSVČ, malé a střední podniky či marketingovým poradenstvím (včetně neziskových organizací)

 • Zastával pozice v marketingových odděleních společností

 • V publikační činnosti se zabývá rozhodováním v managementu, manažery a novými trendy v marketingu

 • V pedagogické činnosti se zabývá výukou managementu, marketingu a veřejnou ekonomikou

Vyučované předměty

 • Průzkum trhu

 • Praxe

 • Manažerské rozhodování ve sportu

 • Strategický management

 • Ekonomika sportu

 • Metodologie a zadání bakalářské práce

 • Stakeholder management

 • Ekonomie, ekonomika a management sportu

 • Ekonomie a ekonomika sportu

Publikace

Kapitoly v monografii:

• OPELÍK, D., KAPRÁLKOVÁ, M. (2021). Analýza rozhodovacích problémů ve sportu. In Štědroň, B. (Ed.), Manažerské rozhodování ve sportu (s. 17 – 29). Praha: Karolinum.


Konference:

• OPELÍK, D. (2020). Požadavky kladené na vzdělávání sportovních manažerů v kontextu českého trhu práce. Sborník abstrakt z mezinárodní studentské vědecké konference 2020. 41.

• KAPRÁLKOVÁ, M., OPELÍK, D. (2020). Optimalizace rozhodovacích procesů v českém fotbalovém prostředí. Sborník příspěvků z vědecké konference Sport a umělá inteligence 2020. 35-39.

• KAPRÁLKOVÁ, M., OPELÍK, D. (2021). Stakeholders v kontextu kvalifikačních prací. Sborník abstrakt z mezinárodní studentské vědecké konference 2021.Poslední změna: 8. září 2021 13:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: