Kolegium děkana


Děkan

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan fakulty
e-mail:


Proděkani

doc. PhDr. RNDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.

proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost a doktorské studium


e-mail:

Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti
e-mail:

Ing. Lenka Henebergová

proděkan pro internacionalizaci a zahraniční stykye-mail:

Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.

proděkan pro vnitřní záležitosti a celoživotní vzdělávání, statutární zástupce děkana


e-mail:


Tajemník

Ing. Radim Zelenka, Ph.D.

tajemník fakulty
e-mail:


Další členové kolegia

Hana Topolovová

koordinátor pro komunikaci PR
e-mail:

Ing. Hana Klíčová

sekretariát děkana
e-mail:

Ing. Mgr. Daniel Opelík

člen kolegia děkana pro hodnocení studia a studentské záležitosti
e-mail:

PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D.

člen kolegia děkana pro digitalizaci a rozvoj IT
e-mail:

Mgr. Jan Hrabík

člen kolegia děkana pro spolupráci se studentskými spolky a Alumni
e-mail:Poslední změna: 15. červen 2022 21:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS