Kolegium děkana


Děkan

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan fakulty


e-mail:
Proděkani

Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.

proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost a doktorské studium

statutární zástupce děkanae-mail:Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti


e-mail:Ing. Lenka Henebergová

proděkanka pro internacionalizaci a zahraniční vztahy
e-mail:Ing. Mgr. Daniel Opelík

proděkan pro vnitřní záležitosti

e-mail:Dr. Mgr. Aleš Vlk

proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
e-mail:Tajemník

Ing. Radim Zelenka, Ph.D.

tajemník fakulty


e-mail:Další členové kolegia

Mgr. Věra Dušková

členka kolegia děkana pro koordinaci grantové a projektové činnosti

e-mail:PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D.

členka kolegia děkana pro digitalizaci a rozvoj IT


e-mail:PhDr. Veronika Nürnbergerová, Ph.D., C.A.S

členka kolegia děkana pro spolupráci se studentskými spolky a Alumni


e-mail:Sekretariát děkana

Ing. Hana Klíčová

sekretariát děkana

e-mail:

tel: +420 220 17 2343

Poslední změna: 16. leden 2024 10:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: