Kolegium děkana


Děkan

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan fakulty
e-mail:
Proděkani

doc. PhDr. RNDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.

proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost a doktorské studium


e-mail:Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti
e-mail:Ing. Lenka Henebergová

proděkan pro internacionalizaci a zahraniční stykye-mail:Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.

proděkan pro vnitřní záležitosti a celoživotní vzdělávání, statutární zástupce děkana


e-mail:Dr. Mgr. Aleš Vlk

Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
e-mail:
Tajemník

Ing. Radim Zelenka, Ph.D.

tajemník fakulty
e-mail:
Další členové kolegia

Ing. Mgr. Daniel Opelík

člen kolegia děkana pro hodnocení studia a studentské záležitosti
e-mail:PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D.

člen kolegia děkana pro digitalizaci a rozvoj IT
e-mail:PhDr. Veronika Nürnbergerová, Ph.D., C.A.S

člen kolegia děkana pro spolupráci se studentskými spolky a Alumnie-mail:Poslední změna: 2. prosinec 2022 15:57 
Sdílet na: