Vědecká rada FTVS UK

Vědecká rada UK FTVS schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě, projednává dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity, vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem.

Vědecká rada dále projednává složení redakčních rad vědeckých a odborných periodik vydávaných fakultou. 


Poslední změna: 9. březen 2022 16:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS