Vědecká rada FTVS UK

Vědecká rada UK FTVS schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě, projednává dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity, vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem.

Vědecká rada dále projednává složení redakčních rad vědeckých a odborných periodik vydávaných fakultou. 


Poslední změna: 6. únor 2023 09:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: