Svalová síla

Svalová síla


Testování svalové síly je jedním ze základních nástrojů  řízení a kontroly tréninkových programů. V naší laboratoři jsme schopni postihnout veškeré projevy svalové síly (izometrie, izokinetika, koncentrické i excentrické kontrakce) v obecných i sportovně specifických pohybech. Vlastníme jako jediné pracoviště v republice izokinetický dynamometr Cybex Humac Norm, který je využíván především k hodnocení svalového výkonu v izokinetickémrežimu a k posouzení funkční symetrie. K hodnocení sportovně specifické síly dolních končetin je využívána silová plošina Kistler. Pro posouzení síly horních končetin jsou k dispozici Biokinetic a MIE Medical. Všechna zařízení zaznamenávají nejen maximální a průměrný svalový výkon, ale i průběh síly v čase, což je důležitý parametr pro hodnocení výbušné síly.

Ruční dynamometrie

Jednoduchý test k posouzení síly flexorů prstů ruky. Tento test poukazuje u široké populace i na sílu horních končetin. Posuzuje se maximální výkon a pravolevá symetrie síly. K diagnostice používáme japonský dynamometr Takei, pro zobrazení průběhu síly v čase pak britský přístroj MIE Medical.

Cybex Humac Norm

Hodnocení svalového výkonu v izokinetickém režimu při různých rychlostech a době zatížení. Nejčastěji testované jsou extenze/flexe v kolenním, hlezenním a ramenním kloubu. Posuzuje se jak velikost maximálního a průměrného výkonu, tak i časové charakteristiky síly. Poukazuje se na unilaterální (poměry sil mezi agonisty a antagonisty) a bilaterální(pravolevé) symetrie jako preventivní ukazatel svalových dysbalancí. Cybex Humac Norm je možné rovněž využít k terapeutickým cvičením v pooperačních stavech. 

Diagnostika odrazových schopností

Hodnocení odrazové síly a techniky provedení odrazu při vertikálním výskoku i jeho různých modifikací na silové plošině Kistler.<span > Poslední změna: 24. leden 2018 13:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS