Licence B

 • kurz opravňující k získání živnostenského listu

 • školení trenérů licence B je organizováno v rozsahu 150 hodin (pro nematuranty + 50 hod.)

  • Vědecký základ sportovního tréninku (obecná část) - 50 hod.

   • koná se 2x ročně - jarní a podzimní termín

   • termín: 18. - 20. 9. a 2. - 4. 10. 2020 (podzimní termín)

   • přihlášky: do 30. 8. - podzimní termín (pouze přes sportovní svazy)

   • zakončení: písemný test

   • studijní materiály: skripta obdrží studenti při zápise

  • Specializace - 100 hod.

   • výuku zajišťují jednotlivé sportovní svazy

   • termín: dle dispozic svazu

   • cena: dle svazových pokynů


Podmínky pro přijetí ke studiu

 • třetí nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či spolku a jejich doporučení

 • úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou

 • nematuranti musí absolvovovat všeobecně vzdělávací kurz pro uchazeče bez maturity:

  • v rozsahu 50 hodin

  • koná se 1x ročně (červen)

  • cena: 4 000 Kč


Přihlášky

 • přihlášky přijímáme prostřednictvím sportovních svazů, či spolků v ČR, který musí potvrdit účast na základě dohody o spolupráci

 • přihláška v elektronické podobě

 • cena: 3 800 KčPoslední změna: 4. březen 2020 10:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS