Licence B

 • kurz opravňující k získání živnostenského listu

 • školení trenérů licence B je organizováno v rozsahu 150 hodin (pro nematuranty + 50 hod.)

  • Vědecký základ sportovního tréninku (obecná část) - 50 hod.

   • koná se 2x ročně - jarní a podzimní termín

   • termín: 15.9. a 22-24.9.2023 -podzimní termín

   • přihlášky: do 27.06.2023 - podzimní termín (pouze přes sportovní svazy)

   • zakončení: písemný test

   • studijní materiály: skripta obdrží studenti mailem před začátkem výuky

  • Specializace - 100 hod.

   • výuku zajišťují jednotlivé sportovní svazy

   • termín: dle dispozic svazu

   • cena: dle svazových pokynůPodmínky pro přijetí ke studiu

 • třetí nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či spolku a jejich doporučení

 • úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou

 • nematuranti musí absolvovat všeobecně vzdělávací kurz pro uchazeče bez maturity:

  • v rozsahu 50 hodin

  • koná se 1x ročně (květen - červen)

  • cena:


Přihlášky

 • přihlášky přijímáme prostřednictvím sportovních svazů, či spolků v ČR, který musí potvrdit účast na základě dohody o spolupráci

 • přihláška v elektronické podobě

 • cena: 4 200 KčZávěrečný test

Závěrečný test probíhá v kompetenci FTVS.

Ústní zkouška, praktická zkouška a závěrečná práce ze specializace - dle svazových dispozic.


Pokyny k závěrečné práci


Test ze všeobecně vzdělávacího základu (nematuranti) - FTVS

Všechny části musí být ukončeny do dvou let od zahájení studia!


Termíny závěrečného testu:

 • 03.04., 13.04., 20.04., 27.04. 2023

  Začátek testu ve 14.00, doba trvání 25 minut, učebna bude upřesněna podle zvoleného termínu.


maximálně 20 osob, přihlášky na: 


Úspěšní absolventi získají osvědčení, které je opravňuje k získání živnostenského listu a přiznání trenéra licence B – II. Třídy.
Poslední změna: 22. květen 2023 10:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: