Licence B

 • kurz opravňuje k získání živnostenského listu

 • školení trenérů licence B je organizováno v rozsahu 150 hodin (pro nematuranty + 50 hod.)

  • Kurz se skládá ze dvou částí:

   Obecná část -vědecký základ sportovního tréninku - 50 hod.

   • výuku zajišťuje FTVS

   • koná se 2x ročně - jarní a podzimní termín

   • aktuální termín: 29. 2. až 3. 3. 2024

   • přihlášky: do 12.01.2024 - jarní termín (pouze přes sportovní svazy)

   • cena: 4 200 Kč

   • studijní materiály: skripta obdrží trenéři v elektronické podobě před zahájením kurzu

  • Praktická část - specializace - 100 hod.

   • výuku zajišťují jednotlivé sportovní svazy

   • termín: dle dispozic svazu

   • cena: dle svazových pokynůPodmínky pro přijetí ke studiu

 • třetí nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či spolku a jejich doporučení

 • úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou

 • nematuranti musí absolvovat všeobecně vzdělávací kurz pro uchazeče bez maturity:

  • v rozsahu 50 hodin

  • koná se 1x ročně

  • cena: 3000 Kč


Přihlášky

 • Přihlášky přijímáme pouze prostřednictvím sportovních svazů, či spolků v ČR, který musí potvrdit účast na základě dohody o spolupráci.


Podmínky pro zakončení studia

Obecná část - závěrečný test, který probíhá v kompetenci FTVS

Praktická část ( specializace ) - Ústní zkouška, praktická zkouška a závěrečná práce - dle svazových dispozic.


Nematuranti - závěrečný test ze všeobecně vzdělávacího základu v kompetenci FTVS


Všechny části musí být ukončeny do dvou let od zahájení studia!


Termíny závěrečného testu z obecné části:

 • Bude upřesněno.

  Začátek testu ve 14.00, doba trvání 25 minut, učebna bude upřesněna podle zvoleného termínu.


maximálně 20 osob, přihlášky na: 


Úspěšní absolventi získají osvědčení, které je opravňuje k získání živnostenského listu a přiznání trenéra licence B – II. Třídy.
Poslední změna: 21. prosinec 2023 13:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: