Licence B

 • kurz opravňující k získání živnostenského listu

 • školení trenérů licence B je organizováno v rozsahu 150 hodin (pro nematuranty + 50 hod.)

  • Vědecký základ sportovního tréninku (obecná část) - 50 hod.

   • koná se 2x ročně - jarní a podzimní termín

   • termín: 17.2. a 24.-26.2.2023 - jarní termín

   • přihlášky: do 04.01.2022 - jarní termín (pouze přes sportovní svazy)

   • zakončení: písemný test

   • studijní materiály: skripta obdrží studenti mailem před začátkem výuky

  • Specializace - 100 hod.

   • výuku zajišťují jednotlivé sportovní svazy

   • termín: dle dispozic svazu

   • cena: dle svazových pokynů


Podmínky pro přijetí ke studiu

 • třetí nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či spolku a jejich doporučení

 • úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou

 • nematuranti musí absolvovat všeobecně vzdělávací kurz pro uchazeče bez maturity:

  • v rozsahu 50 hodin

  • koná se 1x ročně (květen - červen)

  • cena: 4 000 Kč


Přihlášky

 • přihlášky přijímáme prostřednictvím sportovních svazů, či spolků v ČR, který musí potvrdit účast na základě dohody o spolupráci

 • přihláška v elektronické podobě

 • cena: 4 200 KčPoslední změna: 16. leden 2023 14:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: