Licence A

 • 1. trenérská třída

 • je otevřena pro všechny sporty

 • přihláška do 15. června každého roku příslušnému sport. svazu či spolku v tělovýchově a sportu v České republice


Podmínky pro přijetí ke studiu

 • úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou

 • uchazečům bez maturity může proděkan pro rozvoj udělit výjimku, která umožní získat středoškolské vzdělání zakončené maturitou do ukončení Trenérské školy

 • druhá nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či spolku

 • doporučení příslušného sportovního svazu, eventuelně spolkuPřihlašování

 • přihlášku podávejte prostřednictvím sportovního svazu, eventuelně spolku

 • přihláška v elektronické podobě

 • cena: 14 500 Kč/akademický rokPodmínky pro otevření daného oboru studia

 • minimální počet uchazečů o studium je 8 posluchačů pro daný sport

 • v případě menšího počtu zájemců než 8 je nutno s příslušným svazem, eventuelně spolkem, projednat ekonomické podmínky zajišťující výuku specializaceOrganizace výuky

 • studium je dvouleté

 • 9 konzultací do roka (konzultace začínají v pátek dopoledne a končí v sobotu odpoledne - viz. rozvrh konzultací)

 • v průběhu studia se vykonávají z určených předmětů zkoušky (Zk) nebo zápočty (Z)Závěr studia

 • úspěšné absolvování závěrečné zkoušky (ZZk) před zkušební komisí

 • obhajoba závěrečné práce od AR 2021/2022 dle svazových dispozic

 • po splnění všech předepsaných zkoušek, zápočtů a obhájení závěrečné práce získává absolvent:

  • Osvědčení o úspěšném absolvování studia Trenérské školy na UK FTVS.

  • Studenti trenérské školy, kteří dokončí nejvyšší trenérské vzdělání, získají licenci A, nebo 1. trenérskou třídu v závislosti na specifikaci jednotlivých svazů.

  • Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.

Poslední změna: 5. leden 2024 13:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: