Licence A

 • 1. trenérská třída

 • je otevřena pro všechny sporty

 • přihláška do 15. června každého roku příslušnému sport. svazu či spolku v tělovýchově a sportu v České republice


Podmínky pro přijetí ke studiu

 • úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou

 • uchazečům bez maturity může proděkan pro rozvoj udělit výjimku, která umožní získat středoškolské vzdělání zakončené maturitou do ukončení Trenérské školy

 • druhá nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či spolku

 • doporučení příslušného sportovního svazu, eventuelně spolkuPřihlašování

 • přihlášku podávejte prostřednictvím sportovního svazu, eventuelně spolku

 • přihláška v elektronické podobě

 • cena: 13 000 Kč/akademický rok pro studenty s nástupem do 1. ročníku 2020/2021 (11 000 Kč/akademický rok pro studenty s nástupem do 2. ročníku 2020/2021)Podmínky pro otevření daného oboru studia

 • minimální počet uchazečů o studium je 8 posluchačů pro daný sport

 • v případě menšího počtu zájemců než 8 je nutno s příslušným svazem, eventuelně spolkem, projednat ekonomické podmínky zajišťující výuku specializaceOrganizace výuky

 • studium je dvouleté

 • 9 konzultací do roka (konzultace začínají v pátek dopoledne a končí v sobotu odpoledne - viz. rozvrh konzultací)

 • v průběhu studia se vykonávají z určených předmětů zkoušky (Zk) nebo zápočty (Z)Závěr studia

 • úspěšné absolvování závěrečné zkoušky (ZZk) před zkušební komisí

 • obhajoba závěrečné práce

 • po splnění všech předepsaných zkoušek, zápočtů a obhájení závěrečné práce získává absolvent:

  • Osvědčení o úspěšném absolvování studia Trenérské školy na UK FTVS.

  • Studenti trenérské školy, kteří dokončí nejvyšší trenérské vzdělání, získají licenci A, nebo 1. trenérskou třídu v závislosti na specifikaci jednotlivých svazů.

  • Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.Poslední změna: 24. září 2020 10:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS