Tematické okruhy pro ZZK trenérské školy

Pozn. : Osvětlení otázek bude požadováno v širších souvislostech vyučovaných předmětů (t. j. také z pohledu pedagogiky, psychologie, fyziologie, biomechaniky, antropomotoriky atd.).


 • Sport a jeho role v soudobé společnosti.

 • Osobnost a činnost trenéra.

 • Sportovní trénink: cíl úkoly, obsah, systém, proces.

 • Sportovní výkon a jeho struktura.

 • Osobnost ve sportovní činnosti.

 • Morfologická, funkční, energetická a biochemická hlediska sportovní výkonnosti.

 • Zatížení, zatěžování.

 • Únava, zotavení, regenerační procedury.

 • Kondiční příprava.

 • Taktická příprava.

 • Technická příprava.

 • Psychologická příprava.

 • Pohybové schopnosti a dovednosti, možnosti diagnostiky.

 • Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku.

 • Trénovanost a sportovní forma.

 • Stavba sportovního tréninku.

 • Řízení sportovního tréninku.

 • Vývoj sportovce v ontogenezi, věkové zákonitosti (stadia vývoje).

 • Zvláštnosti sportovní přípravy dětí.

 • Výběr talentů.

 • Zvláštnosti tréninku žen.

 • Specifické otázky sportovního tréninku: vysokohorský trénink, aklimatizace, hypoxický trénink, trénink zdravotně postižených, doping.

 • Zdravotní a výchovné otázky sportu a sportovního tréninku.

 • Vývojové tendence v současném sportu a tréninku.

 • Zvyšování odolnosti jedince.

 • Výživa a pitný režim.

 • Hygiena prostředí, hygiena sportovce.

 • První pomoc.

 • Management sportu.

 • Současná organizační struktura sportu v ČR. Mezinárodní a národní organizace (podle specializací).Poslední změna: 25. říjen 2021 13:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: