Trenérská škola - lední hokej

Licence A je nejvyšší trenérskou kvalifikací.

Licence B je středním stupněm trenérské kvalifikace.


Podmínky pro přijetí ke studiu

 • úspěšné vykonání přijímacího pohovoru/zkoušky

 • odpovídající stupeň bruslařských a herních dovedností

 • školení se může zúčastnit fyzická osoba starší 16 let - licence však bude vystavena po dosažení stanoveného věku 18 let


Plné znění viz. Vnitřní směrnice Českého hokeje - Trenérské licence


Přihlašování


Organizace výuky

 • studium je dvouleté

 • 9 konzultací do roka (viz. rozvrh konzultací)

 • v průběhu studia se vykonávají z určených předmětů zkoušky (Zk) nebo zápočty (Z)

Závěr studia

 • úspěšné absolvování závěrečné zkoušky (ZZk) před zkušební komisí

 • obhajoba závěrečné práce - pro studenty, kteří zahájili studium v AR 2020/2021 a starší

  - od AR 2021/2022 dle svazových dispozic

 • po splnění všech předepsaných zkoušek, zápočtů a obhájení závěrečné práce získává absolvent:

  • Osvědčení o úspěšném absolvování studia Trenérské školy na UK FTVS.

  • Studenti trenérské školy, kteří dokončí nejvyšší trenérské vzdělání, získají licenci A, nebo 1. trenérskou třídu v závislosti na specifikaci jednotlivých svazů.

  • Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.

Ph.Dr. Zdeněk Vojta

Pozice:Vzdělání:

Hráčská kariéra:


Zahraniční stáže:

Trenérská praxe:


Úspěchy:

Garant kurzu TŠ - výuka specializace

Metodik ČSLH

Regionální trenér ČSLH

FTVS UK

Kladno

Crimmitschau (Německo)

IIHF, trenérské semináře, Lotyšsko, Rusko

Kladno, Liberec, Chomutov, Beroun, Orenburg (Rusko), Ogre (Lotyšsko), Chorvatsko - reprezentace

Trenér roku 2007 - Lotyšsko


Poslední změna: 11. říjen 2021 09:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: