Trenérská škola - basketbal

Licence A je nejvyšší trenérskou kvalifikací.

Licence B je středním stupněm trenérské kvalifikace.


Podmínky pro přijetí ke studiu

 • úspěšné vykonání přijímacího pohovoru/zkoušky

 • školení se může zúčastnit fyzická osoba starší 16 let - licence však bude vystavena po dosažení stanoveného věku 18 let


Přihlašování


Organizace výuky

 • studium je dvouleté

 • 9 konzultací do roka (viz. rozvrh konzultací)

 • v průběhu studia se vykonávají z určených předmětů zkoušky (Zk) nebo zápočty (Z)


Závěr studia

 • úspěšné absolvování závěrečné zkoušky (ZZk) před zkušební komisí

 • obhajoba závěrečné práce - pro studenty, kteří zahájili studium v AR 2020/2021 a starší

  - od AR 2021/2022 dle svazových dispozic

 • po splnění všech předepsaných zkoušek, zápočtů a obhájení závěrečné práce získává absolvent:

  • Osvědčení o úspěšném absolvování studia Trenérské školy na UK FTVS.

  • Studenti trenérské školy, kteří dokončí nejvyšší trenérské vzdělání, získají licenci A, nebo 1. trenérskou třídu v závislosti na specifikaci jednotlivých svazů.

  • Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.
Mgr. Michal Ježdík

Odborný garant studia Trenérské školy

Pozice:

Vzdělání:

Hráčská kariéra:


Trenérská praxe:


Vedoucí sportovně-metodického úseku ČBF

UF FTVS

Reprezentant ČR a prvoligový hráč (Sparta Praha, RH Pardubice)

Reprezentace ČR (muži, muži U20) a kluby NBL (ČEZ Basketball Nymburk, BK Prostějov)


Mgr. Tomáš Kaprálek

Organizační garant studia Trenérské školy

Pozice:

Vzdělání:

Hráčská kariéra:

Trenérská praxe:


Předseda Metodické komise ČBF

UF FTVS

regionální soutěže

mládežnická družstva (BA Sparta Praha)


Poslední změna: 11. říjen 2021 09:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: