Aktuální sdělení

Odevzdání závěrečné bakalářské a diplomové práce


Student/ka odevzdá jeden výtisk závěrečné práce na sekretariát katedry,

pod kterou byla závěrečná práce vypsána, a to nejpozději do pátku 28.4.2023

do 12,00 hodin.


Výtisk bude vrácen po úspěšné obhajobě závěrečné práce.


Elektronická verze závěrečné práce musí být odevzdána do SIS

dle termínu uvedeného v harmonogramu akademického roku 2022/2023 FTVS UK.


Poslední změna: 19. duben 2023 13:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: