Aktuální sdělení

Odevzdání závěrečné bakalářské a diplomové práce


Student/ka odevzdá jeden výtisk závěrečné práce na sekretariát katedry, pod kterou byla závěrečná práce vypsána, a to nejpozději do čtvrtka 25.4.2024 do 12 h.


Výtisk bude vrácen po úspěšné obhajobě závěrečné práce.


Elektronická verze závěrečné práce musí být odevzdána do SIS dle termínu uvedeného v harmonogramu akademického roku 2023/2024 FTVS UK, tzn. do čtvrtka 25.4.2024 do půlnoci.

Poslední změna: 7. únor 2024 12:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: