Informace pro uchazečePojďte studovat na UK FTVS obor Fyzioterapie!


NAUČÍME VÁS PROŽÍT POHYB A ŽÍT FYZIOTERAPIÍ!


Stabilní tým vyučujících zajišťuje úzké propojení jednotlivých odborných předmětů. Mnoho klinických praxí během studia ve špičkových zdravotnických zařízeních vás profesně připraví pro výkon zdravotnického povolání. Rozmanitá praktická výuka pohybových aktivit a sportů vám dá výhodu osobní zkušenosti, kterou využijete

pro sebe i pro své pacienty či klienty.


STUDIJNÍ PROGRAMY:


FYZIOTERAPIE - prezenční, bakalářské, 3 roky


Absolvent oboru Fyzioterapie získá odbornou způsobilost k výkonu velmi žádaného

a perspektivního nelékařského zdravotnického povolání. Fyzioterapeut zajišťuje prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce zejména pohybového aparátu ve všech typech zdravotnických a sociálních zařízeních (např. pro děti nebo seniory)

a sportovních klubech.


Písemná zkouška:

- uchazeč prokazuje studijní předpoklady absolvováním a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. v období od 1. prosince 2023 do 15. května 2024 a to z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a z testu Biologie (BIO). Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek.


Podmínky přijetí:

- dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

- úspěšné splnění písemné přijímací zkoušky

- doložení zdravotní způsobilosti (očkování); dokládají pouze přijatí studenti

při zápisu do studia


APLIKOVANÁ FYZIOTERAPIE - prezenční, navazující magisterské, 2 roky


Studium rozšiřuje znalosti a dovednosti získané absolvováním bakalářského studia oboru Fyzioterapie a zaměřuje se na samostatnost fyzioterapeuta při práci, schopnost diferenciální diagnostiky a poskytování specializované fyzioterapeutické péče.


Písemná zkouška:

- test odborných vědomostí (v rozsahu bakalářského studia Fyzioterapie)


Podmínky přijetí:

- absolvování bakalářského studia Fyzioterapie

- úspěšné splnění písemné přijímací zkoušky

- doložení zdravotní způsobilosti (očkování); dokládají pouze přijatí studenti

při zápisu do studiaPoslední změna: 4. prosinec 2023 09:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: