Informace pro uchazečePojďte studovat na UK FTVS obor Fyzioterapie!


NAUČÍME VÁS PROŽÍT POHYB A ŽÍT FYZIOTERAPIÍ!


Stabilní tým vyučujících zajišťuje úzké propojení jednotlivých odborných předmětů. Mnoho klinických praxí během studia ve špičkových zdravotnických zařízeních vás profesně připraví pro výkon zdravotnického povolání. Rozmanitá praktická výuka pohybových aktivit a sportů vám dá výhodu osobní zkušenosti, kterou využijete

pro sebe i pro své pacienty či klienty.


STUDIJNÍ PROGRAMY:


FYZIOTERAPIE

prezenční, bakalářské, 3 roky


Absolvent oboru Fyzioterapie získá odbornou způsobilost k výkonu velmi žádaného

a perspektivního nelékařského zdravotnického povolání. Fyzioterapeut zajišťuje prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce zejména pohybového aparátu ve všech typech zdravotnických a sociálních zařízeních (např. pro děti nebo seniory)

a sportovních klubech.


Písemná zkouška:

- test obecných studijních předpokladů a test z biologie


Podmínky přijetí:

- dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

- úspěšné splnění písemné přijímací zkoušky

- doložení zdravotní způsobilosti (očkování); dokládají pouze přijatí studenti

při zápisu do studia


APLIKOVANÁ FYZIOTERAPIE

prezenční, navazující magisterské, 2 roky


Studium rozšiřuje znalosti a dovednosti získané absolvováním bakalářského studia oboru Fyzioterapie a zaměřuje se na samostatnost fyzioterapeuta při práci, schopnost diferenciální diagnostiky a poskytování specializované fyzioterapeutické péče.


Písemná zkouška:

- test odborných vědomostí (v rozsahu bakalářského studia Fyzioterapie)


Podmínky přijetí:

- absolvování bakalářského studia Fyzioterapie

- úspěšné splnění písemné přijímací zkoušky

- doložení zdravotní způsobilosti (očkování); dokládají pouze přijatí studenti

při zápisu do studiaPoslední změna: 14. červenec 2023 16:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: