O nás

Výuka fyzioterapie na UK FTVS byla zahájena v roce 1982 jako první vysokoškolské studium tohoto oboru na území tehdejšího Československa.


Katedra fyzioterapie je součástí UK FTVS a pomáhá naplňovat strategické cíle stanovené fakultou v rámci jejích vzdělávacích, vědeckých, výzkumných, tvůrčích

i doplňkových činností včetně internacionalizace a propagace.


Hlavním cílem je vzdělávací činnost zejména v bakalářském studijním programu Fyzioterapie, Ortotik - protetik a navazujícím magisterském studijním programu Aplikovaná fyzioterapie v obou jazykových variantách společně se zajištěním výuky včetně klinických a souvislých praxí.


Výzkumné záměry katedry naplňují plán rozvoje tvůrčí činnosti ve vědní oblasti

„Sport Sciences – Biomedical & Rehabilitation Medicine“.


Katedra fyzioterapie v rámci doplňkové činnosti zajišťuje provoz zdravotnického zařízení (ambulance fyzioterapie), jehož zřizovatelem je Univerzita Karlova.Organizační řád

Poslední změna: 1. prosinec 2022 14:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: