Nejvyšší trenérské vzdělání (licence A, eventuelně 1. trenérská třída

Trenérská škola - licence A

 • je otevřená pro všechny sporty

 • přihláška do 15. května každého roku příslušnému sport. svazu či spolku v tělovýchově a sportu v České republice

Podmínky pro přijetí ke studiu

 • úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou

 • proděkan pro rozvoj může uchazečům bez maturity udělit výjimku, která umožní získat středoškolské vzdělání zakončené maturitou do ukončení Trenérské školy

 • druhá nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či spolku

 • doporučení příslušného sportovního svazu, eventuelně spolku

 • přihlášku podávejte prostřednictvím sportovního svazu, eventuelně spolku

 • cena: 11.000 Kč/akademický rok


PŘIHLÁŠKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ - ZDE


Podmínky pro otevření daného oboru studia

 • minimální počet uchazečů o studium je 8 posluchačů pro daný sport

 • v případě menšího počtu zájemců než 8 je nutno s příslušným svazem, eventuelně spolkem projednat ekonomické podmínky zajišťující výuku specializace

Organizace výuky


 • studium je dvouleté

 • 9 konzultací do roka (konzultace začínají v pátek dopoledne a končí v sobotu odpoledne - viz. rozvrh konzultací)

 • v průběhu studia se vykonávají z určených předmětů zkoušky (Zk) nebo zápočty (Z)

Závěr studia


 • úspěšné absolvování závěrečné zkoušky (ZZk) před zkušební komisí

 • obhajoba závěrečné práce


Po splnění všech předepsaných zkoušek, zápočtů a obhájení závěrečné práce získává absolvent

 • osvědčení o úspěšném absolvování studia Trenérské školy na UK FTVS

 • Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.Vyhláška pro Trenérskou školu – akadem. rok 2018/2019

Organizační, studijní a zkušební řád TŠ

Vyhláška pro závěrečné ročníky Trenérské školy


Poslední změna: 20. srpen 2018 11:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: