Volby do AS UK

VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY KARLOVY PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2024-2027


Výsledky voleb do akademického senátu pro období 2024 - 2027


Kandidátní listina volby do AS UK pro období 2024 - 2027


Zápis z jednání Dílčí volební komise ze dne 7. listopadu 2023


Předsednictvo Akademického senátu UK na základě čl. 2 odst. 1 Volebního řádu AS UK dne 15. května 2023 vyhlásilo volby do AS UK na fakultách, které jsou pro účely voleb do AS UK podle čl. 1 odst. 4 Volebního řádu Akademického senátu UK zařazeny do III. sboru, mezi něž patří i Fakulta tělesné výchovy a sportu.


S ohledem na výše uvedené AS UK FTVS stanovil termín a místo konání voleb do AS UK pro volební období 2024-2027 a to v budově fakulty na adrese: José Martího 269/31, 162 52 Praha 6 – místnost H116 pro volbu zástupců akademických pracovníků, vestibul u hlavního vchodu pro volbu zástupců studentů v termínu od 14. listopadu 2023 do 16. listopadu 2023 včetně, vždy od 10:00 do 14:00 včetně.


AS UK FTVS jmenoval dílčí volební komisi ve složení:


Za akademické pracovníky:


  • doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (předseda komise)

  • Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.

  • PhDr. Pavel Hráský, Ph.D

  • Mgr. Veronika Kramperová, Ph.D.


Za studenty:


  • Bc. Petr Mareš

  • Barbora Štěrbová

  • Tadeáš Erns

  • Zdeněk HucekPředsednictvo AS UK FTVS

V Praze dne 20.9.2023


Formulář kandidatury AS UK 2024-2027


Vyhlášení voleb 2023

Poslední změna: 16. listopad 2023 19:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: