ERASMUS DAYS


Naše fakulta se již podruhé zapojila do iniciativy Erasmus+ Days. V loňském roce jsme byli nováčci a v našich prostorách se konala jedna mezinárodní akce. V letošním roce jsme se odvážili organizovat čtyři akce zaměřené na podporu zdravého životního stylu. Chtěli jsme být inovativní ve způsobu organizace, proto první akce měla „blended“ formát, druhá se konala mimo prostory fakulty, třetí propojovala svět univerzitní s pracovním trhem a čtvrtá probíhala kompletně on-line. Všechny čtyři akce měly mezinárodní rozměr, probíhaly udržitelným způsobem, a hlavně byly organizovány s aktivní participací studentů. Podařilo se nám propojit i program Erasmus+ a Evropský sbor solidarity prostřednictvím první zahraniční dobrovolnice Univerzity Karlovy.


Erasmus+ Days je iniciativa, do které se každoročně zapojují vzdělávací instituce z celé Evropy. V letošním roce proběhlo 9 635 akcí. Detaily ke všem akcím jsou dostupné na interaktivní mapě https://www.erasmusdays.eu/. Fakulta tělesné výchovy a sportu je hrdá, že čtyři akce na mapě byly iniciovány a pořádány právě našimi studenty a pracovníky.


A co jsme vlastně společně zažili?


Run and Walk with CENTRAL


Run and walk with CENTRAL byl projekt realizovaný v „blended“ formátu a cílil nejen na podporu zdravého životního stylu a pohybu, ale také posiloval propojení mezi univerzitami z pěti různých zemí. Formát „blended“ tzn. část programu v on-line formátu a část prezenční byl zvolen pro své výhody při organizaci akce, ale také proto, abychom zviditelnili nově se rozšiřující možnost „blended“ mobility, kterou mohou studenti v rámci programu Erasmus+ využívat.


On-line část probíhala od 2.10 do 14.10.2023. Pět partnerských univerzit: Karlova Univerzita, University of Vienna, University of Budapest, University of Berlin a University of Warsaw vyhlásilo pro své studenty a pracovníky výzvu v aplikaci Strava. Zapojilo se 96 účastníků, kteří se snažili společnými silami propojit pomocí běhu a chůze všechny zapojené univerzity. Jejich cílem bylo v rámci 12 dnů zvládnout vzdálenost 2558 km. Tento cíl se nám podařilo překonat a v on-line prostoru jsme společně nasbírali 2800 km.


Prezenční část akce proběhla v Praze 10.10. 2023 v prostorách naší fakulty při příležitosti akce Hřeje mě pohyb. V dopoledních hodinách jsme uspořádali panelovou diskusi mezinárodních odporníků z univerzit sítě CENTRAL na témata zdravého životního stylu. Celá diskuse byla natočena a je dostupná pro studenty, pracovníky i veřejnost. Odpoledne jsme společně odstartovali běh na našem atletickém stadionu. Studenti a kolegové ze zahraničí nás podporovali v online prostředí v aplikaci STRAVA. Naším cílem bylo společně podpořit olympijské hodnoty v příležitost nadcházejících OH. Rozhodli jsme se společně uběhnout symbolických 1200 km mezi Prahou a Paříží. Tato vzdálenost byla nakonec pokořena přímo na našem stadionu. Celkem 222 týmů a individuálních účastníků uběhlo vzdálenost 1736 km.


K výborným výsledkům nejvíce přispěl tým Univerzity Karlovy. Zásadní podíl v online prostředí měli kolegové z Rakouska a Maďarska. Na úspěchu prezenční akce se významně podílel tým Francouzského Institutu, který byl také nejpočetnějším týmem. V rámci akce se podařilo pohybem propojit studenty, akademické i neakademické pracovníky, z nichž mnozí přišli na dráhu s dětmi a rodinnými příslušníky. Náš společný běh nebo chůze trval celkem 4 hodiny. Jak dlouho a v jakém tempu se každý zúčastní je čistě na něm, stejně jako oblečení, které zvolí. Mezi účastníky byl tým v kimonech nebo kolegové z managementu sportu v saku a polobotkách. Na dráze byla k dispozici také speciální kola pro zapojení fyzicky znevýhodněných.


Více o on-line části zde

Více o prezenční části zde


Měníme svět pohybem


V příležitost Erasmus+ Days jsme vybrali vítěze prvního ročníku projektu Měníme svět pohybem 2023, který vyhlásila Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy ve spolupráci s Balance Clubem Brumlovka na jaře letošního roku. Oceněny byly nejlepší studentské projekty a nápady související s problematikou zdravého a udržitelného životního stylu jednotlivce ve vztahu k pohybu a sportu. Celková výše finanční odměny pro tři nejlepší projekty činila 110 000 Kč.


Došlé projekty, které mohli předkládat studentky a studenti studijních programů ze všech 17 fakult Univerzity Karlovy, se hodnotily ve dvou kolech, přičemž šest nejlepších postoupilo do finále. To se uskutečnilo 10. října 2023 v Kampusu Hybernská v Praze, kde soutěžící své návrhy osobně prezentovali před porotou. Mezi porotci byli, kromě zástupců Fakulty tělesné výchovy a sportu UK a partnera Balance Clubu Brumlovka, také zástupci ostatních fakult Univerzity Karlovy, rektorátu a osobnosti působící v oblasti sportu či konzultačních služeb.


Do nejužšího výběru se dostaly následující projekty: Fitness aplikace pro děti GAMIFIT, Studijní program zaměřený na zdravý životní styl, Workout Day, Pohyb na předpis, Pohybem k lepšímu já a Mind Run. Členky a členové poroty při celkovém hodnocení hodnotili srozumitelnost a jasnost projektu, jeho odbornou úroveň, inovativnost a nápaditost projektu či společenskou relevanci a celkové potenciální dopady. Neméně důležitá byla pro porotu samotná vizuální stránka prezentace a reakce na dodatečné otázky v rámci diskuse, která následovala vždy po prezentaci každého projektu. Ocenění získaly tři projekty, jejichž popis je dostupný zde


JOB fair


Na akci se představila celá řada organizací a firem z oblasti sportu a zdravého životního stylu, které nabídly možnosti jednorázových nebo pravidelných placených brigád a praxí pro studenty. Spolu s firmami své služby poprvé prezentovaly také tři organizace, které nabízejí možnosti zahraničních studijních pobytů, jazykových kurzů, ale také doprovodné a podpůrné služby pro studenty. Své aktivity a zároveň možnost dlouhodobé spolupráce studentům nabídly společnosti Decathlon, Jsme inline, Gymnastika pro děti, Jugger.cz, The Little Gym, Shut up and swim, Sport Academy, Dvacetiminutovka, Super Kids, Snow Monkey, Sport kids, Kroužky.cz a Kriketová akademie. Mnoho z nich se řadí se mezi dlouhodobě spolupracující partnery FTVS.Fotografie z Job Fair najdete zde


G-sport


Gsport with Aliance 4EU+ byl týdenní pilotní projekt na podporu propojení videoher a sportu. Od 9.10. do 15.10. se 2 univerzitní studentské týmy z Karlovy Univerzity a Univerzity Sorbonna společně utkaly v zápase League of Legends ve formátu BO5 a v běžecké online výzvě prostřednictvím aplikace STRAVA.


A jak si oba týmy vedly? Po napínavém souboji nakonec hru League of Legends ovládl tým Univerzity Sorbonna s výsledným skóre 3:0. Český tým si pak prohru nahradil ve sportovní části projektu, kdy ovládl běžeckou soutěž. Z celé akce bylo natočeno video s nejzajímavějšími momenty celé výzvy.


Highlights | ReportPoslední změna: 6. listopad 2023 09:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: