Erasmus KA1

Erasmus KA1: Podpora kvality vzdělávání prostřednictvím mezinárodních mobilit


V rámci projektu Erasmus KA1 máme aktuálně schválený krátkodobý projekt na podporu kvality vzdělávání kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV) a Univerzity třetího věku (U3V). Cílem projektu je prostřednictvím krátkodobých mobilit pracovníků inovovat vzdělávání, ale také podpořit kulturní výměnu, zvýšit mezinárodní povědomí a poskytnout nové příležitosti pro učitele, studenty a veřejnost.


V letošním roce nám současně byla schválena akreditace v oblasti vzdělávání dospělých, která významně podpoří proces vysílání zaměstnanců a účastníků CŽV na zahraniční mobility.


Krátkodobé mobility


V srpnu 2022 byl spuštěn projekt v rámci Erasmus KA1 v oblasti vzdělávání dospělých s cílem podpořit rozvoj a kvalitu vzdělávání veřejnosti v rámci Kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV) a Univerzity třetího věku (U3V). Projekt, který je plánován do ledna 2024, přináší nové příležitosti nejen pro učitele, ale i pro účastníky kurzů, kteří se mohou účastnit mezinárodních výměn.

Jedním z hlavních prvků tohoto projektu jsou krátkodobé mobility, které poskytují příležitost poznat zahraniční partnerské instituce a získat nové perspektivy na vzdělávání dospělých. Do současné chvíle již proběhlo 6 mobilit s partnery z:Do ledna 2024 je plánováno ještě několik dalších mobilit do následujících destinací:Akreditace


Od října 2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu získala akreditaci v oblasti mobilit zaměstnanců, která na následující dobu 5 let výrazně ulehčí celý proces vysílání našich zaměstnanců a účastníků CŽV a U3V do zahraničí a výrazně přispívá k inovaci výuky, vzdělávání a vědy. Záměrem projektu je rovněž zlepšení možností a podmínek pro účastníky CŽV a U3V, a posílení jejich mezinárodního aspektu.V současné době jsou připravovány první mobility, které se uskuteční na začátku příštího roku.


Poslední změna: 27. listopad 2023 14:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: