SUPPORTERFakulta tělesné výchovy a sportu je partnerem v projektu SUPPORTERFakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy je partnerem projektu SUPPORTER, zaměřeného na rovnost a nediskriminaci. Univerzita v roce 2021 přijala Plán rovných příležitostí a v roce 2022 historicky zvolila první rektorku. Fakulta identifikovala potřebu strategického přístupu ve sportu, podílela se na vzniku evropské univerzitní sítě a podporovala plány rovnosti pohlaví. V roce 2023 se v zastoupení paní proděkanky pro internacionalizaci zúčastnila konference “Ženy, které inspirují”. Následně byl zahájen projekt SUPPORTER. V rámci prvního setkání byla představena očekávání zaměstnanců a studentů fakulty.


Univerzita Karlova se zavazuje k zásadám rovného zacházení, nediskriminace a vyrovnávání příležitostí. Cíle a opatření jsou specifikovány v klíčových dokumentech (Statut, Etický kodex,Kolektivní smlouva, Základní principy personální politiky, Strategický záměr). V roce 2021 přijala univerzita Plán rovných příležitostí. V roce 2022 byla poprvé v historii (od roku 1348) zvolena rektorkou žena.


Fakulta tělesné výchovy a sportu identifikovala potřebu strategického přístupu ve sportu. V roce 2022 byla vytvořena síť podobně smýšlejících evropských univerzit a podána žádost o projekt Horizon. Záměr spolupracovat na plánech v oblasti genderové rovnosti byl finančně podpořen.


V roce 2023 uspořádala 3. lékařská fakulta poprvé konferenci s názvem Ženy, které inspirují, na které představila nejlepší příklady úspěšných profesních kariér žen z Univerzity Karlovy. Fakulta tělesné výchovy a sportu se této konference aktivně zúčastnila a byla zastoupena proděkankou pro internacionalizaci a zahraniční vztahy.


V roce 2023 byl zahájen projekt SUPPORTER. Úvodní setkání proběhlo on-line 19. dubna. Podrobnosti projektu jsou uvedeny v tiskové zprávě. Setkání se zúčastnil tým Fakulty tělesné výchovy a sportu a byla prezentována očekávání pracovníků a studentů fakulty.


Tisková zpráva
Poslední změna: 27. listopad 2023 15:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: