Opatření děkana - 2016

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


Název

Účinnost

18/2016

Opatření děkanky č. 18/2016 - Kurzy přípravného studia realizované v rámci CŽV pro akademický rok 2017/2018

1. 12. 2016

17/2016

Opatření děkanky č. 17/2016 - Pravidla přidělování finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna

23. 11. 2016

16/2016

Opatření děkanky č.16/2016 - Změna opatření děkanky č. 3/2016 (Harmonogram akademického roku 2016/2017)

10. 11. 2016

15/2016

Opatření děkanky č.15/2016 - k zajištění, řízení a koordinace inventarizací majetku UK FTVS za rok 2016

4. 11. 2016

14/2016

Opatření děkanky č.14/2016 - Lékařská sportovní prohlídka

26. 10. 2016

13/2016

Opatření děkanky č.13/2016 - Elektronická evidence studijních výsledků a zrušení výkazu o studiu v listinné podobě s fotografií ("indexu")

24. 10. 2016

12/2016

Opatření děkanky č.12/2016 - Procesní zajištění preventivních lékářských prohlídek zaměstnanců UK FTVS

22. 9. 2016

11/16

Opatření děkanky č. 11/2016 - Pravidla pro používání hlavičkového papíru na UK FTVS

1. 9. 2016

10/16

Opatření děkanky č. 10/2016 - Organizační rozhodnutí zaměstnavatele o snížení počtu pracovních míst a o snížení pracovních úvazků

1. 7. 2016

9/16

Opatření děkanky č. 9/2016 - Čerpání dovolené v roce 2016 a poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy

31. 5. 2016

8/16

Opatření děkanky č. 8/2016 - k uzavírání a archivaci smluv

14. 4. 2016

7/16

Opatření děkanky č. 7/2016 - které definuje pravomoci a odpovědnost zaměstnanců za správu a obsah webových stránek a intranetu UK FTVS

24. 3. 2016

6/16

Opatření děkanky č. 6/2016 - Koeficienty provozní a správní režie pro rok 2016

23. 3. 2016

5/16

Opatření děkanky č. 5/2016 - Pravidla pro organizaci hodnocení výuky studenty na UK FTVS

23. 3. 2016

4/16

Opatření děkanky č. 4/2016 - Poplatky spojené se studiem platné pro akademický rok 2016/2017

23. 3. 2016

3/16

Opatření děkanky č. 3/2016 - Harmonogram akademického roku 2016/2017

23. 3. 2016

2/16

Opatření děkanky č. 2/2016 - Vymezení relevantní entity a výzkumné infrastruktury na UK FTVS v Praze

9. 2. 2016

1/16

Opatření děkanky č. 1/2016 - Pravidelné hodnocení akademických a vědeckých pracovníků a pracovišť na UK FTVS v Praze

1. 2. 2016


Poslední změna: 25. leden 2018 09:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS