Opatření děkana - 2022

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023


Název

Účinnost

20/2022

Opatření děkana č.20/2022- Evidence činnosti akademických, vědeckých prac. a lektorů

15.12.2022

19/2022

Opatření děkana č. 19/2022 k zajištění, řízení a koordinace inventarizací majetku UK FTVS za rok 2022

31.10.2022

18/2022

Opatření děkana č. 18/2022 - Mimořádná pravidla řízení energetického hospodářství pro topnou sezónu 2022/2023

12. 10. 2022

17/2022

Opatření děkana č. 17/2022 - Seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení lékařského potvrzení

1. 9. 2022

16/2022

Opatření děkana č. 16/2022 - Centrum profesní přípravy a kariérového poradenství

23. 8. 2022

15/2022

Opatření děkana č. 15/2022 - Grantové a projektové centrum

1. 7. 2022

14/2022

Opatření děkana č. 14/2022 - Centrum pro E-sport UK FTVS

10. 6. 2022

13/2022

Opatření děkana č. 13/2022 - Rozhodnutí děkana o zrušení pracovišť, o zřízení pracovišť, resp. o zrušení pracovních pozic

8. 6. 2022

12/2022

Opatření děkana č. 12/2022 - Karierní řád UK FTVS

6. 6. 2022

11/2022

Opatření děkana č. 11/2022 - Harmonogram akademického roku 2022/2023

5. 6. 2022

10/2022

Opatření děkana č. 10/2022 - Ustanovení pracovních skupin tajemníků SIS UK FTVS

11. 5. 2022

9/2022

Opatření děkana č. 9/2022 - Koeficienty režijních (společných) nákladů pro rok 2022

20. 4. 2022

8/2022

Opatření děkana č. 8/2022 - Čerpání dovolené v roce 2022 a poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy

1. 4. 2022

7/2022

Opatření děkana č. 7/2022 - Evidence pracovní doby zaměstnanců na FTVS UK

1. 4. 2022

6/2022

Opatření děkana č. 6/2022 - Kurzy přípravného studia realizované v rámci celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2022/2023

24. 3. 2022

5/2022

Opatření děkana č. 5/2022 - Organizační řád Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

4. 3. 2022

4/2022

Opatření děkana č. 4/2022 - Vymezení kompetencí a rozsahu agendy proděkanů UK FTVS

[ZRUŠENO A NAHRAZENO OD č. 13/2023]

2. 3. 2022

3/2022

Opatření děkana č. 3/2022 - Zajištění programu Cooperatio

2. 3. 2022

2/2022

Opatření děkana č. 2/2022 - Pravidla pro přiznání stipendia na aktivitu post-GAUK

2. 3. 2022

1/2022

Opatření děkanky č. 1/2022 - Podmínky pro výkon práce z domova a výkon práce v sídle UK FTVS v období od 17. 1. – 13. 2. 2022

17. 1. 2022


Poslední změna: 27. červen 2023 10:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: