Informace pro vytvoření zjednodušeného informovaného souhlasu pro dotazníky

Doporučení pro vytvoření zjednodušeného informovaného souhlasu (dotazníky a ankety):


1. Představte se, napište název a cíl výzkumu, informaci jak dlouho bude trvat dotazník vyplnit, případně doplňte další praktické informace (např. do kdy je třeba dotazník vyplnit).


2. Dále je třeba popsat práci s daty a zmínit dobrovolnost účasti a možnost odmítnout účast ve výzkumu – viz příklad níže:


Získaná data budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě, budou využita pro výzkum na UK FTVS a ochráněna před jiným užitím. S výsledky studie se můžete seznámit na emailové adrese: XXXX@XXXX. Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí účastí v této výzkumné studii, o které jste byl/a informován/a, jakož i o právu odmítnout účast nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS. Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci.
Poslední změna: 24. leden 2018 12:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS