Ediční komise

Ediční komise je poradním orgánem děkana v oblasti ediční činnosti fakulty. Členy ediční komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan. Ediční komise určuje cíle a celkovou koncepci ediční činnosti na UK FTVS a schvaluje ediční plán. Ediční komise sleduje a usměrňuje časopisy, které spravuje UK FTVS: Acta Universitatis Carolinae – Kinanthroplogica (AUC-K) a Tělesná výchova a sport mládeže (TVSM).

Poslední změna: 20. listopad 2020 16:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS