Složení Etické komise UK FTVS

Předseda:

  • doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D.

Členové:

  • prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. - oblast společenskovědní

  • doc. MUDr. Jan Heller, CSc. - oblast biomedicínská

  • Mgr. Pavel Hráský, Ph.D. - oblast sportovní

  • Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.  - oblast sportovní a oblast aplikovaných pohybových aktivit

  • MUDr. Simona Majorová - oblast biomedicínská


Referentka: Hana Kopřivová

číslo dveří: E306


Poslední změna: 24. leden 2018 12:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS
Jak k nám


Virtuální prohlídka FTVS