Povinná očkování


Povinná očkování

INFORMACE PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO A NÁSLEDNÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA - OČKOVÁNÍ STUDENTŮ PROTI VIROVÉ HEPATITIDĚ B (dále jen VHB)

a SPALNIČKÁMNa začátku zimního semestru proběhne kontrola, zda jsou všichni studenti oborů fyzioterapie a ortotik-protetik řádně očkováni proti VHB a mají dostatek protilátek proti spalničkám.


POTVRZENÍ PLATNOSTI OČKOVÁNÍ PROTI SPALNIČKÁM A VIROVÉ HEPATITIDĚ B


1) Prosím nechte se před zahájením řádné výuky zimního semestru očkovat

a nechte si vystavit potvrzení o očkování proti VHB nebo odolnosti vůči nákaze.

Kopie tohoto potvrzení bude vybrána pověřeným pracovníkem studijního oddělení a uschována pro případné doložení očkování studentů.


(Povinnost očkování studentů studijního programu Fyzioterapie a Aplikované fyzioterapie proti VHB stanovuje Vyhláška č. 355 ze dne 17. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.)2) Vzhledem k množícímu se výskytu spalniček v ČR a požadavkům zdravotnických zařízení na bezpečnost práce doloží student potvrzení o dostatečném množství protilátek proti spalničkám nebo v případě nedostatečné hladiny protilátek proti spalničkám doklad o aktuálním přeočkování. Záznam o očkování proti spalničkám

v dětství není dostačující.3) Očkování proti SARS-CoV-2 není v současné době zdravotnickými zařízeními

při praxích studentů požadováno, ale studenti se musí podrobit aktuálnímu režimu protiepidemiologických opatření (zejména testování).


Vysoká škola je povinna zajistit, aby praktickou výuku a praxi vykonávali pouze studenti, kteří se podrobili zvláštnímu očkování (očkování proti VHB) nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze. Škola je tedy povinna studenta, který se nepodrobí zákonem stanovenému druhu očkování, do příslušné výuky nezařazovat.

Tím by student nemohl plnit požadavky dané školou a muselo by se zvážit případné předčasné ukončení studia v oboru.Kopie potvrzení o očkování proti VHB a dostatečném množství protilátek

či přeočkování proti spalničkám odevzdávejte ideálně na přiloženém formuláři

do 29. 9. 2023 na studijní oddělení paní Zdence Mackové.


V případě nejasností kontaktujte, prosím, sekretariát katedry fyzioterapie UK FTVS


paní Renátu Jandovou (e-mail: jandova@ftvs.cuni.cz, tel.: 220 172 240).PhDr. Tereza Nováková, PhD.


Vedoucí katedry fyzioterapie UK FTVSV Praze 21. 06. 2023
Poslední změna: 25. srpen 2023 11:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: