PhDr. Vladimír Janák, CSc.

Profesní charakteristika

 • Od roku 1996 člen Oddělení sportovního managementu na UK FTVS

 • V pedagogické činnosti se zabývá výukou psychologie, personálního managementu, public relations a komunikace

 • V uvedených oblastech je vedoucím diplomových prací a zároveň člen státních závěrečných zkušebních komisí pro management a marketing a pro obor kombinovaného studia zdravotně postižených

 • Podílí se na výzkumné a vědecké činnosti oddělení se zaměřením na osobnost manažera ve sportu, výběr pracovníků sportovních organizací, psychologický význam značky ve sportu a na výzkum popularity sportovních odvětví.

Vyučované předměty

 • Komunikace

 • Personální management

 • Komunikační techniky

 • Psychologie managementu

 • Psychologie obchodu

 • Management lidských zdrojů

 • Psychology of Management

Publikace

 • JANÁK, V. Psychologie a její úloha ve fotbalu. In: M. BUZEK a kol. Trenér fotbalu „A“ UEFA licence (I. Díl – obecné kapitoly). Praha : Olympia, 2007, s. 117 - 145. ISBN 978-80-7376-032-8

 • ČÁSLAVOVÁ, E., JANÁK, V., BERKA, P., GŐRNEROVÁ, E., BALAŠTÍKOVÁ, K. Společenská reflexe sportu a jeho masmédiích. In: HOŠEK, V., TILINGER, P. Psychosociální funkce pohybových aktivit jako součást kvality života dospělých: Sborník materiálů výzkumného záměru MSM 115 100 002 – UK FTVS Praha, 2007. Praha : UK FTVS, 2007. s. 71-86. ISBN 978-80-86317-53-3.

 • JANÁK, V., NĚMČÍK, R. Kompetenční profil manažera sportu. IN: Sborník Sportovní management a marketing v ČR. Olomouc, FTK UP Olomouc 2004, s. 86 – 92, ISBN 80-244-0978-X.

 • JANÁK, V. How does the coach benefit from psychology and science? In: IIHF International Coaching symposium Proceedings, Prague, IIHF 2004, vol. 10, s. 1 - 11

 • JANÁK, V. Pozitivní komunikace a přístup k hráčům. Fotbal a trénink. 2003/2, Unie českých fotbalových trenérů ČMFS 2003, s. 24 – 25. ISSN 1212-3390

 • ĆÁSLAVOVÁ, E., JANÁK, V., BERKA, P. (2003). Popularita sportu a jeho prezentace a sledovanost v masmédiích v České republice. Popularität des Sports, dessen Präsertierung und Einschaltquaten in der Massmedien in der Tchechischen Republik. In: Eger, L. (Ed) Deutsch-tschechischer Fachinformationsaustauch. Region Egrensis, projekt CZ 9914 – Cheb, březen 2003. Cheb: Fakultní sdružení při fakultě ekonomické, 2003. s. 27 -29 ISBN 80-903225-7-3.

 • ČÁSLAVOVÁ, E.,GÖRNEROVÁ, E., BERKA, P., JANÁK, V. Popularita sportů u české veřejnosti versus jejich prezentace v masmédiích. In: VINDUŠKOVÁ, J., CHRUDIMSKÝ, J. (editor) Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka. Sborník příspěvků vědecké konference sportovní sekce UK FTVS, cd-rom, Praha 20. 11. 2003. UK FTVS 2003. ISBN 80-86317-28-5

 • JANÁK, V. BERKA, P. Postoje veřejnosti ke sportovním reprezentacím ČR. In: sborník Sport a kvalita života, Praha, UK FTVS. 2002, s. 47-52

 • JANÁK, V. Motivace hráčů fotbalu. Fotbal a trénink. 2001/4, Unie českých fotbalových trenérů ČMFS 2001, s. 24-26. ISSN 1212-3390

 • ČÁSLAVOVÁ, E., BERKA, P., JANÁK, V., GÖRNEROVÁ, E. Popularita a sledovanost sportovních her vzhledem k ostatním sportům v ČR. In: TÁBORSKÝ, F. (editor) Sportovní hry-trénink, výzkum, perspektivy. Sborník semináře Českého olympijského výboru a FTVS UK dne 8. 6. 2000. Praha, FTVS UK 2000, s. 158 – 186.

 • LEKIČ, M., JANÁK,V., ŚAFAŘÍK, V. a kol. Učebnice tenisu. Praha, T/Production spol. s r.o., Praha 1997. ISBN 80-238-1649-7

 • JANÁK, V. Motivační podmínky pro dobrovolnou práci v tělesné výchově a sportu. In: JANÁK, V. (editor), Tělesná výchova a sport jako sociálně formativní prostředí. Sborník z vědeckého semináře společensko-vědní sekce FTVS UK dne 5. 12. 1995. Praha, Karolinum 1997. s. 14 – 20. ISBN 80-7184-435-7

 • PAVLIŠ, Z., PERIČ, T., HELLER, J., JANÁK, V., JANSA, P., ĆÁSLAVOVÁ, E. Školení trenérů ledního hokeje – vybrané obecné obory. Praha, ČSLH 1995. ISBN 80-900063-8-8

 • JANÁK, V., SLEPIČKA, P. Psychologie koučování. Sport report, 1994/12, Roč. III., Vol. 35, s. 163 -173. ISSN 1210-2539

 • JANÁK, V., JANSA, P. Sociální podmíněnost zájmů dětí ZŠ o tělesnou výchovu a sport. In: Školní tělesná výchova a celoživotní pohybová aktivita. Sborník vědeckého semináře FTVS UK, dne 4. 5. 1994. Praha, UK FTVS 1994. s. 21 -24

Poslední změna: 24. leden 2018 13:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS