Mgr. Tomáš Ruda, Ph.D.

Profesní charakteristika

 • Vzdělání získané na FTVS University Karlovy v managementu sportu.  Aktuálně v doktorském studiu v oboru Kinantropologie na FTVS UK. Plánované dokončení v roce 2016.

 • V praxi působí v pozici ředitele Jazykové školy RUDITO od roku 2006. Mimo jiné za zaobírá vývojem sportovního vybavení pro lední hokej, a to hlavně holí, plexiskel a bruslařských nožů. Dále je konzultantem pro neziskové organizace v oblasti alternativního financování těchto institucí.

Pedagogická činnost

 • Karlova Universita, Fakulta tělesné výchovy a sportu (2012/1013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016) – katedra managementu sportu; předměty: Světová ekonomika, Základy finančních trhů, Podnikatelské myšlení, Komunikační techniky, Marketing research, Business and sport.

Granty a členství

 • GAUK 575612 (Standardizace dotazníku SERVQUAL pro měření kvality sportovních a tělovýchovných služeb v institucích zabývajících se předškolním vzděláváním v ČR)

 • člen České marketingové společnosti od 2014

 • člen Světové asociace sportovního managementu od roku 2014

Konference

 • Sport Economics and Management 2014, Brno: Masaryk University, Faculty of Sports Studies and Czech Association of Sports Economists and Managers, 20. – 21. 11. 2014.

 • Mezinárodní studentské vědecké konference Scientia Movens. Univerzita Karlova v Praze, 18.3.2014.

 • World Association for Sport Management Inaugural Konference. Madrid. 1. – 3. 10. 2014

 • Mezinárodní vědecká konference Ekonomika, management a marketing sportu. VŠE Praha, 29. – 30. 11. 2013.

 • Pohybové aktivity ve vědě a praxi, FTVS UK, 19. – 21.6. 2013

 • 13th Annual International Conference on Sports: Economics, Management, Marketing & Social Aspects. Athenes, Greece, 8. – 11. 7. 2013.

 • 8th International conference Sport and Quality of Life, Brno, 9. 11. 2011.

Publikace

 • WROBLOWSKÁ, Zuzana; RUDA, Tomáš. Identifikace požadavků kladených na produktové manažery v procesu náboru. Marketing Science and Inspirations, 2015, roč. 10, č. 1, ISSN 1338-7944.

 • ŠÍMA, J., RUDA, T., OMCIRK, V. (2013). Dependence of the Overall National Team Market Value on its Success at UEFA EURO 2012. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 49(1). ISSN 1212-1428.

 • ŠÍMA, J., RUDA, T. (2012) Conceptualization and operationalization of service quality in sport. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, ISSN 1212-1428.

 • RUDA, T., AUGUSTOVÁ, M., ŠÍMA, J. (2012) Aplikace metody SERVQUAL pro hodnocení kvality služeb ve sportu. Česká kinantropologie, roč. 16, č. 4. ISSN 1211-9261.

 • RUDA, T., AUGUSTOVÁ, M., LUKAVSKÝ, M., ŠÍMA (2012), J. Financování sportu ze zdrojů Evropské unie. Česká kinantropologie, roč. 16, č. 4. ISSN 1211-9261.

 • ŠÍMA, J., RUDA, T. (2012) Conceptualization of Methods Designed to Evaluation Service Quality in Sport. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, vol. 48, no. 2. ISSN 1212-1428.

 • ŠTEFFL, M., PETR, M., RUDA, T., KOHLÍKOVÁ, E. (2011) Sarkopedie – stručná charakteristika, etiologie a možnosti terapie. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 47 (2), 78-85. ISSN 1212-1428.

 • ŠÍMA, J., RUDA, T. (2011). Customer Perception of Service Quality in Sport. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 47 (2), 68-77. ISSN 1212-1428.


Poslední změna: 7. únor 2020 14:10 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS