Spiroergometrie

Jedná se o vyhodnocení funkční odezvy organismu na zátěž. Při zátěži jsou snímány metabolickým analyzátorem parametry jako plicní  ventilace, spotřeba kyslíku a produkce oxidu uhličitého, dále sportesterem srdeční frekvence. Z těchto parametrů je pak následně možné určit energetickou náročnost zatížení, převahu metabolizovaných substrátů (tuky, cukry), optimální intenzitu zatížení při plánování intervenčních programů nebo tréninkového cyklu. K hodnocení používáme špičkové metabolické analyzátory (ADI Instrument, Cortex - Metalyzer, MetaMax).

Spiroergometrické vyšetření 

Základní antropometrie, analýza tělesného složení, submaximální/maximální zátěžový test na běhacím koberci, bicyklovém nebo plaveckém ergometru, stanovení energetické odezvy na submaximální zátěž, determinace maximálních kardiorespiračních parametrů (VO2max aj.), stanovení ventilačního anaerobního prahu a doporučených tréninkových intenzit.

Hodnocení energetické náročnosti pohybových činností 

Posouzení energetické náročnosti pohybových aktivit pomocí přenosného metabolickéko analyzátoru (MetaMax, Cortex). Lze testovat i v náročných klimatických podmínkách (-10 až  +40 stupňů Celsia) a ve ztíženém terénu. Poslední změna: 24. leden 2018 13:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS