Zvraty

Jedná se o techniky, kdy útočník přehazuje soupeře přes svoji hruď nebo přes ramena a přitom se zvrací vzad, ať už mostem nebo jen záklonem. Dělíme na přední a zadní zvraty.


Přední zvraty:


Zvraty přes hruď (mostem)

Techniky prováděné záběrem paží nebo trupu odpředu. Útočník přehazuje soupeře přes svou hruď a při dokončování zvratu prochází mostem


Zvraty stranou (zvraty záklonem)

Útočník se zvrací pouze do záklonu a vychýlí soupeře kolem pravolevé osy o 45 stupňů, ale pak se ze záklonu přetáčí hrudí k žíněnce a přetáčí současně i soupeře.


Zvraty přes ramena (naložením na šíji)

Útočník provádí zvrat naložením soupeře na šíji a dopadá do mostu přehozením soupeře přes svá ramena.


Zadní zvraty:


Zvraty prováděné záběrem odzadu nazýváme zadními zvraty. U zadních zvratů se soupeř převrací kolem pravolevé osy směrem vzad.

© Radim Pavelka, Jaroslav Stich, 2014

© Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu

ISBN 978-80-87647-10-3


Poslední změna: 24. leden 2018 13:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS