• Uchazeči
  • Harmonogram přijímacího řízení

Harmonogram přijímacího řízení


Den otevřených dveří: 4. 2. 2022


Termín podání přihlášky: do 28. 2. 2022


Talentové zkoušky z tělesné výchovy:

Řádný termín: 23. - 24. 4. 2022

Náhradní termín: 14. - 15. 5. 2022Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu

pouze pro bakalářský studijní obor Vojenská tělovýchova:

Řádný termín: 23. - 25. 4. 2022

Náhradní termín: 14. - 16. 5. 2022


Písemné zkoušky:

Řádný termín: 1. - 3. 6. 2022

  • Bc. studijní programy / nav. Mgr. studijní programy / Bc. studijní programy partnerské fakultyNáhradní termín: 13. – 16. 6. 2022

  • Bc. studijní programy / nav. Mgr. studijní programy / Bc. studijní programy partnerské fakulty


Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (bakalářské studijní programy Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterské programy Učitelství tělesné výchovy pro střední školy) se nemusí shodovat s termíny na FTVS UK viz. webové odkazy partnerských fakult:Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan/ka uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo konání maturitní zkoušky. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast na přijímací zkoušce na jinou VŠ.


V případě onemocnění v den písemných nebo talentových zkoušek musí uchazeč žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením doručit na studijní oddělení fakulty do tří pracovních dnů po řádném termínu písemných nebo talentových zkoušek.


Žádost se zasílá pouze prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy. Jednotlivé žádosti jsou na webových stránkách ke stažení.


V případě přerušení přijímací zkoušky nebo její části z důvodu zranění či zdravotní indispozice v průběhu talentových zkoušek musí uchazeč kontaktovat předlékařskou službu na sportovišti, která je povinna provést záznam o zranění. Žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením musí uchazeč doručit na studijní oddělení fakulty do tří pracovních dnů po řádném termínu talentových přijímacích zkoušek.


V náhradním termínu absolvuje uchazeč pouze ty talentové přijímací zkoušky, které nedokončil nebo přerušil. Ostatní absolvované talentové přijímací zkoušky se mu započítávají.
Další náhradní termín se nepřipouští.


Formuláře ke stažení:

Žádost o náhradní termín talentových zkoušek

Žádost o náhradní termín písemných přijímacích zkoušekPoslední změna: 13. červen 2022 08:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS