• Uchazeči
  • Harmonogram přijímacího řízení

Harmonogram přijímacího řízení


Den otevřených dveří: 18. 1. 2019


Termín podání přihlášky: do 28. 2. 2019


Talentové zkoušky z tělesné výchovy:

Řádný termín: 13. - 14. 4. 2019

Náhradní termín: 11. - 12. 5. 2019


  • Harmonogram talentových zkoušek zde

  • Harmonogram náhradního termínu talentových zkoušek zde


Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu

pouze pro bakalářský studijní obor Vojenská tělovýchova:

Řádný termín: 15. 4. 2019

Náhradní termín: 13. 5. 2019


Písemné zkoušky:

Řádný termín: 3. - 6. 6. 2019

  • Bc. studijní programy / nav. Mgr. studijní programy / Bc. studijní programy partnerské fakulty


  • Harmonogram písemných zkoušek zde


Náhradní termín: 17. – 19. 6. 2019

  • Bc. studijní programy / nav. Mgr. studijní programy / Bc. studijní programy partnerské fakulty


Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (bakalářské studijní programy Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterské programy Učitelství tělesné výchovy pro střední školy) se nemusí shodovat s termíny na FTVS UK viz. webové odkazy partnerských fakult:Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan/ka uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.


V případě onemocnění v den písemných nebo talentových zkoušek musí uchazeč žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením doručit na studijní oddělení fakulty do tří pracovních dnů po řádném termínu písemných nebo talentových zkoušek. Pokud uchazeč zasílá lékařské potvrzení a žádost poštou, je třeba je zaslat doporučeně.


V případě přerušení přijímací zkoušky nebo její části z důvodu zranění či zdravotní indispozice v průběhu talentových zkoušek musí uchazeč kontaktovat předlékařskou službu na sportovišti, která je povinna provést záznam o zranění. Žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením musí uchazeč doručit na studijní oddělení fakulty do tří pracovních dnů po řádném termínu talentových přijímacích zkoušek.


V náhradním termínu absolvuje uchazeč pouze ty talentové přijímací zkoušky, které nedokončil nebo přerušil. Ostatní absolvované talentové přijímací zkoušky se mu započítávají.


Děkan/ka může povolit zkoušku v náhradním termínu uchazeči, který o to písemně požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu.


Další náhradní termín se nepřipouští.


Formuláře ke stažení:

Žádost o náhradní termín talentových zkoušek

Žádost o náhradní termín písemných přijímacích zkoušekPoslední změna: 25. duben 2019 11:23 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS