• Uchazeči
  • Harmonogram přijímacího řízení

Harmonogram přijímacího řízení


Den otevřených dveří: 26. 1. 2024


Termín podání přihlášky: do 29. 2. 2024


Talentové zkoušky z tělesné výchovy:

Řádný termín: 11.5 - 12. 5. 2024

Náhradní termín: 8. 6. - 9. 6. 2024Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu

pouze pro bakalářský studijní program Vojenská tělovýchova

Řádný termín: 13.5.2024

Náhradní termín: 10.6.2024


Písemné zkoušky:

Řádný termín: 1. - 10. 6. 2024

  • nav. Mgr. studijní programy / Bc. studijní programy partnerské fakulty


  • Harmonogram písemných zkoušek - bude doplněnoNáhradní termín: 12. – 14. 6. 2024


Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (bakalářské studijní programy Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterské programy Učitelství tělesné výchovy pro střední školy) se nemusí shodovat s termíny na FTVS UK viz. webové odkazy partnerských fakult: Upuštění od písemných zkoušek na partnerských fakultách není možné.Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan/ka uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo konání maturitní zkoušky. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast na přijímací zkoušce na jinou VŠ.


V případě onemocnění v den písemných nebo talentových zkoušek musí uchazeč žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením doručit na studijní oddělení fakulty do tří pracovních dnů po řádném termínu písemných nebo talentových zkoušek.


Žádost se zasílá pouze prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy. Jednotlivé žádosti jsou na webových stránkách ke stažení.


V případě přerušení přijímací zkoušky nebo její části z důvodu zranění či zdravotní indispozice v průběhu talentových zkoušek musí uchazeč kontaktovat předlékařskou službu na sportovišti, která je povinna provést záznam o zranění. Žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením musí uchazeč doručit na studijní oddělení fakulty do tří pracovních dnů po řádném termínu talentových přijímacích zkoušek.


V náhradním termínu absolvuje uchazeč pouze ty talentové přijímací zkoušky, které nedokončil nebo přerušil. Ostatní absolvované talentové přijímací zkoušky se mu započítávají.
Další náhradní termín se nepřipouští.


Formuláře ke stažení:

Žádost o náhradní termín talentových zkoušek

Žádost o náhradní termín písemných přijímacích zkoušekPoslední změna: 30. říjen 2023 10:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: