Doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.

Konzultační hodiny

Profesní charakteristika

 • PhDr. Jan Šíma, Ph.D. je absolventem UK FTVS.

 • Od roku 2006 je zaměstnán na katedře managementu sportu.

 • V pedagogické činnosti se zabývá výukou ekonomických předmětů.

 • Specializuje se na ekonomii, management a marketing sportu.

 • V uvedené oblasti je i vedoucím bakalářských a diplomových prací.

 • Vědeckou činnost zaměřuje na oblast sportovních služeb.

 • Je aktivním účastníkem konferencí se zaměřením na sportovní management a sportovní marketing.

 • Na mezinárodním studentském semináři Innovative Sportmanagement (ESSISA) 2009 v Amsterdamu obsadil první místo s projektem The Ecotricity Green Health Club.

 • Byl členem organizačního výboru konference sportovního managementu při EASM – European Association for Sport Management, Praha 2010 a členem organizačního výboru vědecké konference Pohybové aktivity ve vědě a praxi konané u příležitosti 60. výročí vzniku FTVS.

 • V roce 2012 absolvoval odbornou stáž na George Mason University ve státě Virginia, USA.

 • Od roku 2014 je předsedou kontrolní komise České asociace sportovních ekonomů a manažerů ČASEM.

Vyučované předměty

 • Makroekonomie

 • Mikroekonomie

 • Základy ekonomie

 • Sportovní management

 • Management sportovních zařízení a akcí

 • Ekonomika sportu

 • Economics of Sport

 • Ekonomie, ekonomika sportu

Publikace

monografie:

 • ŠÍMA, J. (2019). Ekonomika evropských profesionálních fotbalových klubů a soutěží. Praha: Ekopress. 145 s.

 • ŠÍMA, J. (2016). Kvalita služeb sportovních zařízení a možnosti jejího hodnocení. Praha: Karolinum. 120 s.


kapitoly v monografii:

 • ŠÍMA, J. (2018). Segmentace mezinárodních trhů, targeting, positioning. In Štědroň, B. (Ed.), Mezinárodní marketing (s. 49-56). Praha: C.H. Beck.

 • ŠÍMA, J. (2013). Specifické aspekty marketingu sportovních akcí. In Boháček, J. (Ed.), Výzvy marketingu v současné krizi (pp. 143-151). Praha: Adart.


učebnice:

 • ŠÍMA, J. et al. (2013). Sportovní marketing: vybrané kapitoly. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu. 154 s.


cizojazyčné/zahraniční publikace:

 • ŠÍMA, J., PROCHÁZKA, J. (2020). Analysis of the Polish Highest Football League Competition System. Sport and Tourism. Central European Journal, 3(1).

 • ŠÍMA, J., RUDA, T. (2019). Using the SERVQUAL Model in Prediction of Customer Satisfaction in Czech Fitness Centres. Management Studies, 7(1), 42-49.

 • ŠÍMA, J., RUDA, T, OMCIRK, V. (2015). Dependency of Market Value of a Team on the Result Achieved at the FIFA World Cup 2014 in Brazil. Studia Sportiva, 9(1), 267-273.

 • ŠÍMA, J., PROCHÁZKA, J. (2014). Competitive Balance in the Austrian, Czech, Hungarian and Ukrainian Soccer Leagues. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 50(1), 83-92.

 • ŠÍMA, J., PROCHÁZKA, J. (2013). Static Competitive Balance in Three Central European Highest Football Leagues. Ekonomika a management, 7(4), 40-47.

 • ŠÍMA, J., RUDA, T., OMCIRK, V. (2013). Dependence of the Overall National Team Market Value on its Success at UEFA EURO 2012. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 49(2), 32-42.

 • ŠÍMA, J., RUDA, T. (2012). Conceptualization of Methods Designed to Evaluation Service Quality in Sport. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 48(2), 146-155.

 • ŠÍMA, J., RUDA, T. (2011). Customer Perception of Service Quality in Sport. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 47(2), 68-77.

 • ŠÍMA, J. (2011). Competitive Balance in the German, Dutch and Czech Football Leagues. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 47(2), 51-67.

 • ŠÍMA, J., PROCHÁZKA, J. (2011). Compared Competitive Balance Evaluation in the Dutch and the Czech Football Leagues between 1970 and 2010. Ekonomika a management, 5(2).


publikace v českém jazyce:

 • ŠÍMA, J., BARTOŠEK, D. (2016). Závislost velikosti tržních hodnot účastníků Mistrovství Evropy ve fotbale 2016 na dosaženém výsledku. Acta Academica Karviniensia, 18(3), 50-61.

 • ŠÍMA, J., BARTOŠEK, D. (2016). Historické poučení z tragických událostí na evropských fotbalových stadionech. Česká kinantropologie, 20(2), 190-202.

 • ŠÍMA, J., OMCIRK, V., RUDA, T. (2015). Mistrovství světa ve fotbale 2014 v kontextu tržní hodnoty týmů a jejich umístění. Česká kinantropologie, 19(2), 96-108.

 • ŠÍMA, J. (2013). Využití modelu SERVQUAL pro předpověď spokojenosti zákazníků v českých fitness centrech. Česká kinantropologie, 17(4), 84-94.

 • ŠÍMA, J. (2011). Nové trendy v oblasti marketingu sportovních akcí. Marketing & Komunikace, 21(2), 12-15.


sborníky příspěvků evidovaných na Web of Science:

 • ŠÍMA, J., (2020). Sponsorship of European Professional Football Clubs. Proceedings of the International Conference Marketing Identity 2019, pp. 353-365.

 • ŠÍMA, J., (2019). The Use of Digital Media during the 2018 FIFA World Cup. Proceedings of the International Conference Marketing Identity 2018, pp. 277-288.

 • ŠÍMA, J., BERANOVÁ, M., NAVRÁTILOVÁ, M. (2018). Financial literacy of university students in the area of external financing. Proceedings of the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018. pp. 394-401.

 • ŠÍMA, J., RUDA, T. (2018). Servqual model used for prediction of customer satisfaction in Czech fitness centres. Proceedings of the International Conference Marketing Identity 2017, pp. 238-246.


sborníky příspěvků neevidovaných na Web of Science:

 • ŠÍMA, J. (2012). Informační asymetrie mezi zákazníky a poskytovateli služeb v oblasti fitness. Sborník příspěvků z konference Asymetrie informací… teorie a praxe 2012, s. 155-162.

 • ŠÍMA, J. (2012). Hmotné vybavení jako ukazatel kvality služeb poskytovaných fitness centrem. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference Scientia Movens, 441-446.

 • ŠÍMA, J. (2011). Koncepce státní podpory sportu pro pořádání sportovních akcí mezinárodního významu. Mezinárodní studentská konference Sciencia Movens 2011, s. 232-236.

 • ŠÍMA, J. (2008). Vyrovnanost jako největší bohatství sportu. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské konference Věda v pohybu, pohyb ve vědě 2008, s. 198-202.
Poslední změna: 9. duben 2023 12:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: