Doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.

Konzultační hodiny | Consultation hours

Profesní charakteristika | Professional characteristics

 • Doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. je absolventem UK FTVS | ass. prof. Jan Šíma, Ph.D. is a graduate of the Charles University Faculty of Physical Education and Sport.

 • Od roku 2006 je zaměstnán na katedře managementu sportu | Since 2006 he has been employed at the Department of Sport Management.

 • V současnosti je vedoucím této katedry | Currently he is the head of this department.

 • Je garantem studijního programu Management TV a sportu | He is the guarantor of the study programme Management of TV and Sport.

 • V pedagogické činnosti se zabývá výukou ekonomických předmětů | In his teaching activity he is engaged in teaching economic subjects.

 • Specializuje se na ekonomii, management a marketing sportu | He specializes in economics, management and marketing of sport.

 • V uvedené oblasti je i vedoucím bakalářských, diplomových a disertačních prací | He is also a supervisor of bachelor, diploma and dissertation theses in this field.

 • Vědeckou činnost zaměřuje na oblast profesionálního fotbalu | His scientific activity focuses on the field of professional football.

 • V roce 2012 absolvoval odbornou stáž na George Mason University ve státě Virginia, USA | In 2012 he completed a professional internship at George Mason University in Virginia, USA.

 • Od roku 2023 je místopředsedou České asociace sportovních ekonomů a manažerů ČASEM | Since 2023 he has been the Vice-Chairman of the Czech Association of Sports Economists and Managers.

 • Je členem Ekonomické a škodní komise a členem Evaluační komise UK FTVS | He is a member of the Economic and Claims Committee and a member of the Evaluation Committee of the UK FTVS.

 • Je členem Akademického senátu UK FTVS a členem Vědecké rady UK FTVS | ass. prof. Šíma is a member of the Academic Senate of UK FTVS and a member of the Scientific Council of UK FTVS.


Vyučované předměty | Courses

 • Ekonomika sportu

 • Sportovní management

 • Ekonomie a ekonomika sportu

 • Ekonomie, ekonomika a management sportu

 • Metodologie a zadání bakalářské práce

 • Metodologie a zadání bakalářské práce

 • Mikroekonomie

 • Seminář mikroekonomie

 • Makroekonomie


Publikace | Publications

Monografie (monographs):


 • ŠÍMA, J. (2019). Ekonomika evropských profesionálních fotbalových klubů a soutěží. Praha: Ekopress. 145 s.

 • ŠÍMA, J. (2016). Kvalita služeb sportovních zařízení a možnosti jejího hodnocení. Praha: Karolinum. 120 s.


Kapitoly v monografii (chapters in monographs):


 • ŠÍMA, J., RUDA, T. (2021). Governing Economic Flows in European Professional Football Clubs. In: Kim, E. & Zhang, J. J. (Eds. 2021). Sport Governance and Operations: Global Perspectives. London, UK: Routledge.

 • ŠÍMA, J. (2018). Segmentace mezinárodních trhů, targeting, positioning. In Štědroň, B. (Ed.), Mezinárodní marketing (s. 49-56). Praha: C.H. Beck.

 • RUDA, T. & ŠÍMA, J. (2017). The European Customer Satisfaction Index and its usage in the area of sport. In: Zhang, J. J., & Pitts, B. G. (Eds.). Contemporary Sport Marketing: Global perspectives. (pp. 107-119). Routledge.

 • ŠÍMA, J. (2013). Specifické aspekty marketingu sportovních akcí. In Boháček, J. (Ed.), Výzvy marketingu v současné krizi (pp. 143-151). Praha: Adart.


Cizojazyčné publikace (publications in English):


 • CROSSAN, W., ŠÍMA, J., & DWYER, B. (2023). Sport Event Sponsorship in the Midst of Crisis: A Teaching Case Study on the Partnership Between RunCzech and Adidas. Sport Management Education Journal, 1(aop), 1-12.

 • ŠÍMA, J., VORÁČEK, J., KRAFT, J., & KRAUSE, V. (2023). Productive efficiency of Premier League teams using an enhanced data envelopment analysis approach. AUC KINANTHROPOLOGICA, 59(1), 29-44.

 • ŠÍMA, J. (2021).Market potential of TikTok in the context of the communication range of soccer players on social networks. AUC KINANTHROPOLOGICA, 57(2), 195-217.

 • ŠÍMA, J., ČÁSLAVOVÁ, E., CROSSAN, W. (2020). Using an enhanced SERVQUAL approach to assess service quality in Czech fitness centers. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 56(2), 143-159.

 • ŠÍMA, J., PROCHÁZKA, J. (2020). Analysis of the Polish Highest Football League Competition System. Sport and Tourism. Central European Journal, 3(1), 133-143.  

 • ŠÍMA, J., RUDA, T. (2019). Using the SERVQUAL Model in Prediction of Customer Satisfaction in Czech Fitness Centres. Management Studies, 7(1), 42-49.

 • STEFFL, M., SIMA, J., SHIELLS, K., & HOLMEROVA, I. (2017). The increase in healthcare costs associated with muscle weakness in older people without long-term illnesses in the Czech Republic: Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Clinical Interventions in Aging. 12:2003-2007. doi: 10.2147/CIA.S150826.

 • ŠÍMA, J., RUDA, T, OMCIRK, V. (2015). Dependency of Market Value of a Team on the Result Achieved at the FIFA World Cup 2014 in Brazil. Studia Sportiva, 9(1), 267-273.

 • VORÁČEK, J., ČÁSLAVOVÁ, E., ŠÍMA, J. (2015). Segmentation in sport services: A typology of fitness customers. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 51(2), 32-47.

 • RUDA, T, RUDOVÁ, M., ŠÍMA, J. (2015). Influence of the Amendment of the Lotteries Act on Financing Sport. Studia Sportiva, 9(1), 248-252.

 • ŠÍMA, J., PROCHÁZKA, J. (2014). Competitive Balance in the Austrian, Czech, Hungarian and Ukrainian Soccer Leagues. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 50(1), 83-92.

 • ŠÍMA, J., PROCHÁZKA, J. (2013). Static Competitive Balance in Three Central European Highest Football Leagues. Ekonomika a management, 7(4), 40-47.

 • ŠÍMA, J., RUDA, T., OMCIRK, V. (2013). Dependence of the Overall National Team Market Value on its Success at UEFA EURO 2012. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 49(2), 32-42.

 • ŠÍMA, J., RUDA, T. (2012). Conceptualization of Methods Designed to Evaluation Service Quality in Sport. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 48(2), 146-155.

 • ŠÍMA, J., RUDA, T. (2011). Customer Perception of Service Quality in Sport. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 47(2), 68-77.

 • ŠÍMA, J. (2011). Competitive Balance in the German, Dutch and Czech Football Leagues. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 47(2), 51-67.

 • ŠÍMA, J., PROCHÁZKA, J. (2011). Compared Competitive Balance Evaluation in the Dutch and the Czech Football Leagues between 1970 and 2010. Ekonomika a management, 5(2).


Publikace v českém jazyce (publications in Czech):


 • ŠÍMA, J., BARTOŠEK, D. (2016). Závislost velikosti tržních hodnot účastníků Mistrovství Evropy ve fotbale 2016 na dosaženém výsledku. Acta Academica Karviniensia, 18(3), 50-61.

 • ŠÍMA, J., BARTOŠEK, D. (2016). Historické poučení z tragických událostí na evropských fotbalových stadionech. Česká kinantropologie, 20(2), 190-202.

 • OMCIRK, V., PECINOVÁ, M. ŠÍMA, J. (2016). Závislost mezi celkovou spokojeností zákazníků sportovní akce a splněním jejich očekávání. Česká kinantropologie, 20(3), 30-41.

 • ŠÍMA, J., OMCIRK, V., RUDA, T. (2015). Mistrovství světa ve fotbale 2014 v kontextu tržní hodnoty týmů a jejich umístění. Česká kinantropologie, 19(2), 96-108.

 • ŠÍMA, J. (2013). Využití modelu SERVQUAL pro předpověď spokojenosti zákazníků v českých fitness centrech. Česká kinantropologie, 17(4), 84-94.

 • RUDA, T., AUGUSTOVÁ, M., LUKAVSKÝ, M., ŠÍMA, J. (2012). Financování sportu ze zdrojů Evropské unie. Česká kinantropologie, 16(4), 31-39.

 • RUDA, T., AUGUSTOVÁ, M., ŠÍMA, J. (2012). Aplikace metody SERVQUAL pro hodnocení kvality služeb ve sportu. Česká kinantropologie, 16(4), 47-54.

 • ŠÍMA, J. (2011). Nové trendy v oblasti marketingu sportovních akcí. Marketing & Komunikace, 21(2), 12-15.


Sborníky příspěvků evidovaných na Web of Science (proceedings of papers registered on Web of Science):


 • BERANOVÁ, M., ŠÍMA, J., NAVRÁTILOVÁ, M. (2021). Investment Decisions as a Part of Financial Literacy in the Globalized World. Proceedings of the 20th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-economics Consequences 2020 – Sustainability in the Global Knowledge Economy. Book Series: SHS Web of Conference, Volume 92, Article Number: 03002. https://doi.org/10.1051/shsconf/20219203002.

 • ŠÍMA, J., (2020). Sponsorship of European Professional Football Clubs. Proceedings of the International Conference Marketing Identity 2019, pp. 353-365.

 • BERANOVÁ, M., ŠÍMA, J., NAVRÁTILOVÁ, M. (2020). Inflation as part of price literacy and awareness of the concept of inflation among university students. Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020. pp. 333-340

 • BERANOVÁ, M., ŠÍMA, J., NAVRÁTILOVÁ, M. (2020). Financial literacy as knowledge necessary in today’s globalized world. Proceedings of the 19th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-economics Consequences 2019 – Sustainability in the Global Knowledge Economy. Book Series: SHS Web of Conference, Volume 74, Article Number: 05007.

 • ŠÍMA, J., (2019). The Use of Digital Media during the 2018 FIFA World Cup. Proceedings of the International Conference Marketing Identity 2018, pp. 277-288.

 • BERANOVÁ, M., NAVRÁTILOVÁ, M., ŠÍMA, J. (2019). Evaluation of Knowledge Related to Finance in Students of Selected Czech Universities, Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019. pp. 13-20.

 • BERANOVÁ, M., ŠÍMA, J., NAVRÁTILOVÁ, M. (2019). Financial literacy of university students in the area of own finances. Proceedings of the 18 th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-economics Consequences 2018. pp. 1464-1471.

 • ŠÍMA, J., BERANOVÁ, M., NAVRÁTILOVÁ, M. (2018). Financial literacy of university students in the area of external financing. Proceedings of the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018. pp. 394-401.

 • ŠÍMA, J., RUDA, T. (2018). Servqual model used for prediction of customer satisfaction in Czech fitness centres. Proceedings of the International Conference Marketing Identity 2017, pp. 238-246.Poslední změna: 4. březen 2024 10:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: