PhDr. Josef Voráček, Ph.D.

Profesní charakteristika

 • Josef Voráček je absolventem FTVS UK v Praze, kde absolvoval studijní obor Management TVS

 • Ve své diplomové práci se věnoval marketingovému výzkumu na téma olympijských her v Praze

 • V pedagogické činnosti se zabývá výukou managementu, public relations, průzkumu trhu a marketingu

Informace pro studenty

Vyučované předměty

 • Základní management

 • Marketing

 • Personální management

 • Průzkum trhu

 • Odborná praxe

 • Management lidských zdrojů

 • Public relations ve sportovních organizacích

Publikace

 • ČÁSLAVOVÁ, E., DVOŘÁK, J., VORÁČEK J. Attitudes of companies to sport sponsorship in the Czech Republic during the economic crisis. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica. 2014, vol. 50, no. 1. p. 55 – 70. ISSN 1212-1428.

 • ČÁSLAVOVÁ, E., KRAFT, J., VORÁČEK J., BÁRTOVÁ, M. Economic context of volunteering and labor market in sport. Ekonomika (Economics). 2014, vol. 93, no. 2. p. 116 – 130. ISSN 1392–1258.

 • VORÁČEK, J. Teoretické přístupy k lidským zdrojům v oblasti sportu. Konference Scientia Movens Praha. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu. 2014. ISBN 978-80-87647-14-1.

 • VORÁČEK, J. Zážitkem k dobrému image – účinné sportovní PR eventy. Marketing & komunikace. 2013, roč. 23, č. 1, s. 19-20. ISSN 1211-5622.

 • VORÁČEK, J. Public Relations ve sportovních organizacích. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2012. 71 s. ISBN 978-80-246-2027-5.

 • VORÁČEK, J. Nová média v marketingové komunikaci sportovních klubů. Konference Scientia Movens Praha. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu. 2012. ISBN 978-80-86317-92-2.

 • ČÁSLAVOVÁ, E., KRAFT, J. VORÁČEK, J. Diagnostics of Personal Work at Sport organizations in the Czech Republic. Inžineriné Ekonomika. Engineerings Economics. vol. 22, no. 5, 2011. pp. 519 – 526. ISSN 1392-2785.

 • VORÁČEK, J. Využití internetu v public relations sportovních organizací. Konference Sciencia Movens Praha. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu. 2011. ISBN 978-80-86317-84-7.

 • ČÁSLAVOVÁ, E., KRAFT, J., VORÁČEK J. Segment trhu práce: personální práce a požadavky na zaměstnance v organizacích sportu na území hlavního města Prahy. Česká kinantropologie. 2010, 14, č.3. ISSN 1211-9261, s. 39–49.

 • VORÁČEK, J. Výzkum veřejného mínění o pořádání olympijských her v Praze. Konference Management a marketing sportu a cestovního ruchu v Ústí n. L. Západočeská univerzita v Plzni. 2009. ISBN 978-80-7043-801-5Poslední změna: 24. leden 2018 13:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS