Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.

Profesní charakteristika

 • Ve spolupráci s děkanem fakulty založila studijní obor Management TVS a od roku 1996 působí jako vedoucí Oddělení sportovního managementu UK FTVS

 • V pedagogické činnosti na fakultě je zaměřena na oblast managementu, marketingu a hospodaření sportovních organizací

 • Je vedoucí diplomových prací, školitelkou v doktorandském studiu a členkou a předsedkyní státních závěrečných zkušebních komisí pro marketing a management a ekonomii

 • Ve vědecké a výzkumné práci se zabývá teoretickou koncepcí marketingu sportu, marketingovou činností a sponzorováním sportovních subjektů a manažerskými činnostmi v oblasti sportu

 • Od roku 1999 členkou České marketingové společnosti a od roku 1997 členkou Vědecké společnosti kinantropologie.

Vyučované předměty

 • Základní management

 • Marketing

 • Management sportovních organizací

 • Marketing a sport

Studijní materiály


Marketing a sport 3. ročník

Trenérská škola

Publikace

Monografie

 • ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. Praha : Olympia, 2009. 228 s. ISBN 978-80-7376-150-9

 • ČÁSLAVOVÁ, E. Management v tělesné výchově a sportu. (vybrané kapitoly). Praha : Karolinum, 2004. 51 s. ISBN 80-246-0050-1.

 • ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. 1. vyd. Praha : East West Publishing Company, 2000. 134 s. ISBN 80-7219-010-5.

 • KNÝ, M., ČÁSLAVOVÁ, E. Organizační struktura Československého svazu tělesné výchovy. Praha : Sportpropag, 1978. 79 s.


Kapitoly v monografiích

 • ČÁSLAVOVÁ, E. (2015) Manažerské rozhodování v profesionálních sportovních klubech. In Manažerské rozhodování v praxi. ŠTĚDROŇ, B. a kol.. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, kapitola 10, s. 155-169.

 • ČÁSLAVOVÁ, E. Sportovní management. Jansa, DOVALIL A KOL. Sportovní příprava. Vybrané kinantropologické obory k podpoře aktivního životního stylu. Rozšířené 2. vydání 2009 s podporou výzkumného záměru UK FTVS MSM 0021620864. Příbram : Q-Art, 2009, s.278- 293.. ISBN 978-80-903280-9-9.

 • ČÁSLAVOVÁ, E. Sportovní management. Jansa, DOVALIL A KOL. Sportovní příprava. 1. vydání 2007. Příbram : Q-Art, 2007, s.250- 267.. ISBN 80-280-8-3.


Původní vědecké práce

Publikované v zahraničních impaktovaných časopisech

 • ČÁSLAVOVÁ, E., KRAFT, J. VORÁČEK, J. Diagnostics of Personal Work at Sport organizations in the Czech Republic. Inžineriné Ekonomika. Engineerings Economics. vol. 22, no. 5, 2011. pp. 519 – 526. ISSN 1392-2785. Full Text

 • ČÁSLAVOVÁ, E., PETRÁČKOVÁ, J. The brand personality of large sport events. Kinesiology. 43, č.1 , 2011. s.91-106. ISSN 1331-1441. Full Text

 • ČÁSLAVOVÁ. E. The financial management of sportclubs in the Czech republic. Kinesiology. 37, č.2 , 2005. s.1-9. ISSN 1331-1441.


Publikované v zahraničních recenzovaných sbornících

 • ČÁSLAVOVÁ, E., VIŠNĚVSKÝ, A. Identification of Ice Hockey world Championship International sport Event through Brand personality. In Conference proceeding World Academy of science, engineering and technology, Amsterodam The Netherlands Aug. 04-05, 2016, 18 (8) Part I, EISSN 2010-3778, p. 8-15, h-index 53, i10-index 553.

 • ČÁSLAVOVÁ, E., VRANÝ, M. Quality of Sportservices of Commercial Health and Fitness Facilities in Prague (Czech Republic). In Services Quality in Sport. Madeira : 6th Congress of the European Association of Sport Management. 1998, p.2.1 – 2.7.

 • ČÁSLAVOVÁ, E. Contemporary Conception at Teaching Future Professionals in the Subject of Sport Management at Faculty of Physical Education and Sport, Charles University, Prague. In Pigessou, Ch. (editor). 4th European Congress of Sport Management. France, Montpellier : 1996, s. 237-242.


Publikované v zahraničních recenzovaných časopisech

 • ČÁSLAVOVÁ, E., KRAFT, J. VORÁČEK, J., BÁRTOVÁ, M. Economic context of volunteering and labor market in sport. Economics.(Ekonomika).vol. 93(2), 2014. p. 116 – 130. ISSN 1392–1258.

 • BELOVSKI, S., ČÁSLAVOVÁ, E. Advertising reshaped – new trends bring new challenges. How to cope with them? Marketing science&Inspirations. 2,  2016. pp 14-24. ISSN 1338-7944


Publikované v domácích recenzovaných časopisech

 • ČÁSLAVOVÁ, E., ČMAKALOVÁ, H.  Competition and customer loyalty of fitness centres in the Prague region compared to the Prague-West area. Studia sportiva. 1, 2015.  pp. 144-151. ISSN 1802-7679.

 • ČÁSLAVOVÁ, E., DVOŘÁK, J., VORÁČEK J. Attitudes of companies to sport sponsorship in the Czech Republic during the economic crisis. Acta universitatis Carolinae Kinanthropologica. vol. 50 (1), 2014. p. 55-70. ISSN 1212-1428.

 • ČÁSLAVOVÁ, E., HERCÍK, P. Konkurence fitness klubů světových řetězců v regionu Praha a loajalita jejich zákazníků. Česká kinantropologie, 2012, roč. 16, č. 3, s. 159-173. ISSN 1211-9261.

 • ČÁSLAVOVÁ, E., PETRÁČKOVÁ, J. Brand Management: Perceiving of Summer Olympic Games Brand by the Czech Public. ACC Journal. 2011, XVII, 2. ISSN 1803-9782. s. 28-33.

 • ČÁSLAVOVÁ, E., KRAFT, J., VORÁČEK J. Segment trhu práce: personální práce a požadavky na zaměstnance v organizacích sportu na území hlavního města Prahy. Česká kinantropologie. 2010, 14, č.3. ISSN 1211-9261, s. 39–49.

 • ČÁSLAVOVÁ, E., PETRÁČKOVÁ J. Jak Češi vnímají identitu značky letních olympijských her. Česká kinantropologie. 2009, č.2, 108-117.

 • ČÁSLAVOVÁ, E. Sportovní marketing přitahuje firmy i jednotlivce. Marketing magazine. 11 , 2006, ročník 10. s.6-8.

 • ČÁSLAVOVÁ, E. Zdrojové financování sportovních zařízení v USA a v Evropě. Ekonomie a management. č.1 , 2006. s.20-29. ISSN 1212-3609.

 • ČÁSLAVOVÁ, E. Marketingové aspekty sportu. Ekonomie a management. č.4 , 2001. s.26-30. ISSN 1212-3609.

 • ČÁSLAVOVÁ, E., BERKA, P. Podíl příjmů z reklam a darů na příjmech sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Česká kinantropologie. 1999, č.2, s.21-39.

 • ČÁSLAVOVÁ, E. Prodej sportovní reklamy. Marketing a komunikace. Česká marketingová společnost. 1999, č. 2, s.29-31.

 • ČÁSLAVOVÁ, E., VRANÝ, M. Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb ve vybraných pražských fitcentrech na bázi živnostenského podnikání fyzických osob. Česká kinantropologie. 1998, č.1, s. 41-49.

 • ČÁSLAVOVÁ, E. Aplikace současných poznatků při formování vědního oboru sportovní management na FTVS UK. Česká kinantropologie. 1997, č.1, s. 75-82.

 • ČÁSLAVOVÁ, E. Current Problems of Sport Sponsors in the Czech Republic. Rewiev of the Czech Olympic Comitee. 1996, č. 5, s. 35-36.

 • ČÁSLAVOVÁ, E. Management tělesné výchovy a sportu na FTVS UK. Tělesná výchova a sport mládeže. 1995, č.12, s. 7-9.

 • ČÁSLAVOVÁ, E. O sportovním sponzoringu. Grant. 1995, č.12, s. 12.

 • ČÁSLAVOVÁ, E., PIPPAL, Z. Fitcentra a jejich prosperita. Tělesná výchova a sport mládeže. 1994, č.5, s. 10-13


Publikované ve sbornících

 • ČÁSLAVOVÁ, E. Nové impulsy ve sponzorování sportu. Konference Management a marketing sportu a cestovního ruchu v Ústí n. L. Západočeská univerzita v Plzni. 2009. ISBN 978-80-7043-801-5Poslední změna: 24. leden 2018 13:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS