Úřední deska 2023

Stránka "Úřední deska" je internetovou obdobou úřední desky, která je zřízena v budově Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín, podle § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Nenahrazuje oficiální úřední desku (ve smyslu uvedeného zákona).


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023Název

PDF TEXT

Datum vložení

Opatření tajemníka č. 1/2023 - Postup dotčených subjektů při procesním řešení pohledávek po splatnosti

Toto opatření v plném rozsahu nahrazuje dřívější opatření tajemníka č. 2/2014 ze dne 23. 9. 2014

O postupu dotčených subjektů při procesním řešení pohledávek po splatnosti.

15.3.2023

Opatření děkana č. 4/2023 - PostGAUK

Zde

3.3.2023

Opatření děkana č. 3/2023 - Čerpání dovolené v roce 2023 a poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy

Zde

1.3.2023

Opatření děkana č. 2/2023 - Procesní zajištění preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců UK FTVS

Zde

1.3.2023

Opatření děkana č. 1/2023 - Děkanský den

31.1.2023


Poslední změna: 15. březen 2023 17:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: