MUDr. David Pánek, Ph.D.

Konzultační hodiny

Profesní charakteristika

 • V letech 1986-1994 studoval na 1.Lékařské fakultě UK Praha obor všeobecného lékařství. Následně nastoupil na místo sekundárního lékaře neurologického oddělení v Nemocnici v Kralupech n.Vltavou. Po absolvování 1. atestace v oboru neurologie v roce 1997 nastoupil na neurologické oddělení FN Na Bulovce, kde začal pracovat v neurofyziologické laboratoři se specializací na elektroencefalografii a evokované potenciály. V průběhu této doby získal odbornou specializaci v oboru elektroencefalografie, myoskeletální medicíny, akupunktury. Absolvoval odborné kurzy v elektromyografii a evokovaných potenciálech. V roce 2000 složil 2. atestaci v oboru neurologie.

 • V roce 2002 nastoupil na místo asistenta na Katedru fyzioterapie FTVS UK Praha. V roce 2009 obhájil disertační práci v oboru biomechaniky na téma „ Problém identifikace kontrakční strategie svalu. Fázový posun jako indentifikátor šíření akčního potenciálu svalu“. Od roku 2009 pracuje na Katedře fyzioterapie FTVS UK na místě odborného asistenta.

 • Je členem České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii a České kinesiologické společnosti.

Výzkumné zaměření

 • Elektromyografické studium pohybového chování jedince za patologických či modelových situací.

 • Analýza pohybového chování ve vodním prostředí pomocí povrchové elektromyografie (WaS EMG).

 • Studium vlivu lokální a celkové elektroterapie.

 • Sledování nástupu svalové únavy v režimu dynamické a statické zátěže.

Vyučované předměty

 • Klinická neurofyziologie

 • Klinická kinesiologie

 • Objektivizační metody – oblasti neurofyziologie

 • Praxe v klinických zařízeních - neurologie

 • Alternativní postupy ve fyzioterapii

 • Základy čínské medicíny

Nejvýznamnější publikace

 • Pánek, D., Pavlů D., Čemusová J. WATER SURFACE ELECTROMYOGRAPHY, EMG METHODS FOR EVALUATING MUSCLE AND NERVE FUNCTION, Mark Schwartz (Ed.). 2012, pp. 455-470. ISBN: 978-953-307-793-2, InTech,Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/water-surface-electromyography

 • Pánek D., Čemusová J., Pavlů D.: DIAPHRAGMATICKÁ PARÉZA A JEJÍ KINEZIOLOGICKÁ KONSEKVENCE. Rehabil. fyz. Lék., 18, 2011, No. 1, pp. 20-24.

 • Vrbová M., Pavlů D., Pánek D.: VLIV TAPU APLIKOVANÉHO V PRŮBĚHU SVALOVÝCH VLÁKEN NA SVALOVOU AKTIVITU POD NÍM LEŽÍCÍHO SVALU. Rehabil. fyz. Lék., 18, 2011, No. 2, pp. 87-96.

 • Šimková I., Pavlů D., Pánek D.: EMG ANALÝZA VYBRANÝCH SVALŮ RUKY PŘI PSANÍ KRÁTKÝCH TEXTOVÝCH ZPRÁV NA MOBILNÍM TELEFONU. Rehabil. fyz. Lék., 18, 2011, No. 2, pp. 59-68.

 • Pánek D., Pavlů D., Čemusová J.: POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ DAT ZÍSKANÝCH POMOCÍ POVRCHOVÉHO EMG. Rehabil. fyz. Lék., 16, 2009, No. 4, pp. 177-180.2010

 • Krumlová H., Pánek D., Pavlů D.: MĚŘENÍ EMG AKTIVITY SVALOVÉ TKÁNĚ PO APLIKACI CELOTĚLOVÉ CHLADOVÉ TERAPIE (- 130 °C).Rehabil. fyz. Lék., 17, 2010, No. 1, pp. 14-20.

 • Pánek D., Jurák D., Pavlů D., Krajča V., Čemusová J.: METODIKA SNÍMÁNÍ POVRCHOVÉHO EMG VE VODNÍM PROSTŘEDÍ. Rehabil. fyz. Lék., 17, 2010, No. 1, pp. 21-25.

 • Čemusová J., Černíková K., Pánek D., Pavlů D., Bechyňáková A.: VYUŽITÍ ELEKTROTERAPEUTICKÝCH PROUDŮ TYPU TENS VE FYZIOTERAPII. Rehabil. fyz. Lék., 17, 2010, No. 3, pp. 113-117.

 • Pánek D., Kaczmarská A., Pavlů D.: TIETZŮV SYNDROM VERSUS MNOHOČETNÝ MYELOM. Rehabil. fyz. Lék., 17, 2010, No. 3, pp. 132-137.

 • Pánek, D., Pavlů D., Čemusová J.: RYCHLOST VEDENÍ AKČNÍHO POTENCIÁLU SVALU JAKO IDENTIFIKÁTOR NÁSTUPU SVALOVÉ ÚNAVY V POVRCHOVÉ ELEKTROMYOGRAFII Rehabil. fyz. Lék., 16, 2009, No. 3, pp. 96-101.

 • Pavlů D., Pánek D., Kalvasová E.: ELEKTROMYOGRAFICKÁ ANALÝZA CVIČENÍ S PRUŽNÝM TAHEM V OBLASTI TRUPU – PŘÍPADOVÁ STUDIE. Rehabil. fyz. Lék., 16, 2009, No. 3, pp. 109-115.

 • Pavlů D., Pánek D.: EMG-ANALÝZA VYBRANÝCH SVALŮ HORNÍ KONČETINY PŘI POHYBU VE VODNÍM PROSTŘEDNÍ A POHYBU PROTI ODPORU ELASTICKÉHO TAHU. Rehab fyz Lék. 2008, 4:167-173.

 • Čemusová J., Pavlů D., Pánek D., Černíková K.: VLIV MUSCULUS LEVATOR SCAPULAE NA LORDOTIZACI KRČNÍ PÁTEŘE.Rehab fyz Lék. 2008, 4:159-162.

 • Pavlů D., Pánek D: MUSCLE FATIGUE AS LIMITATION BY SENSORIMOTOR TRAINING: EMG STUDY. Fizyoterapi Rehabilitasyon. Congress Abstract. IVth National Congress of Sports Physiotherapists. Istanbul. 2007, 18(3): 223-247.

 • Pavlů D., Pánek D.: EMG ANALYSIS OF MUSCLE FATIGUE BY SENSORIMOTOR TRAINING – A CONTRIBUTION TO EVIDENCE BASED PHYSIOTHERAPY. International Journal of Rehabilitation Research. 2007, 30(1):105.


Poslední změna: 24. listopad 2020 11:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: