Mgr. Michaela Stupková

Konzultační hodiny

Profesní charakteristika

 • Studovala fyzioterapii na UK FTVS, kde dosáhla titulu bakalář (1995) a následně ukončila studium v roce 1997 obhájením DP s názvem: Funkční poruchy u dětí možnosti jejich prevence a získala titul magistr.

 • V letech 1991-1994 se jako fyzioterapeut účastnila rekondičních pobytů pacientů po CMP a pracovala v Ústavu radiační onkologie

 • Od r. 1998 do r. 2001 pracovala jako fyzioterapeut v lékařském zařízení CITYMED s.r.o,

 • V období od r. 2001 až do r. 2007 spolupracovala s Českým svazem biatlonu v rámci fyzioterapeutické péče o reprezentaci juniorů

 • Asistentem katedry fyzioterapie UK FTVS se stává v r. 2001, od r. 2003 lektorem v AJ na DPP

 • Od r. 2003 pracuje trvale jako fyzioterapeut v ambulantním zařízení Rehaland s.r.o

 • Akademickým pracovníkem je na UK FTVS od r. 2014 až dosud

Výzkumné zaměření

 • Posturální stabilita u specifických skupin populace a diagnóz

 • Kineziologické aspekty sportovní činnosti, především běžeckého lyžování a biatlonu

Vyučované předměty

 • Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy

 • Rehabilitační propedeutika

 • Klinická kineziologie

 • Klinická praxe

 • Fyzioterapie ve sportu

 • Preventivní programy ve fyzioterapii

 • Specializovaná praxe v klinických zařízeních

 • Garantem Souvislých odborných praxí

Nejvýznamnější publikace

 • Stupková, M. (2000). Changes in postural sway after the stimulation of feet. In Avela, J., Komi, V., P., Komulainen, J., Proceedings of 5-th Annual Congress of Sport Science Jyväskylä, Finland. Jyväskylä: Neuromuscular Research Center.

 • Stupková, M. (2001). Influencing foot function and postural system by application of external stimulus in children. In Mester, J., Perspectives and profiles: book of abstracts: 6th annual congress of the European College of Sport Science: 15th congress of the German Society of Sport Science Cologne: Sport und Buch Strauss.

 • Koubková, N., Satrapová L., Stupková M, Pavlů, D. (2017). Hodnocení posturální stability u akvabel. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 24 (2), 104-115.


Poslední změna: 30. listopad 2022 18:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: