Mgr. Kateřina Maršáková

Konzultační hodiny

Profesní charakteristika

 • V letech 1998 – 2003 magisterské studium v oboru Fyzioterapie na UK FTVS

 • Od roku 2003 odborná praxe v oboru fyzioterapie v ambulantním NZZ

 • Od roku 2004 odborná asistentka katedry fyzioterapie na UK FTVS

 • V letech 2002 – 2009 spolupráce na výuce v rekvalifikačních masérských kurzech pro nevidomé a slabozraké v TAKTILA s. r. o.

 • Je členkou České kinesiologické společnosti (ČKS)

 • Dlouhodobě spolupracuje s oddílem Akrobatické gymnastiky TJ Bohemians PrahaVýzkumné zaměření

 • Přístupy v manuální medicíně

Vyučované předměty

 • Rehabilitační propedeutika

 • Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy

 • Klinická praxe (demonstrace)

 • Přístupy v manuální medicíně

 • Diferenciální diagnostika

 • Fyzioterapie ve sportu

 • Specializovaná praxe v klinických zařízeních

Nejvýznamnější publikace

 • Maršáková, K., Klánová, T. (2003). Objektivizace výskytu svalového hypertonu metodou termografie u dětí a dospívajících s bolestmi hlavy cervikogenního původu (Objectivization of muscle hypertone occurrence by infrared thermography in children and teenagers with cervicogenic headaches). In Vindušková, J., Chrudimský, J.(Eds), Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka (179-182). Univerzita Karlova.

 • Maršáková, K. (2004). Joint dysfunction and kinematics of running. In Abstracts 14th Triennial FIMM World Congress, Manual/Musculoskeletal Medicine and Pain: Evidence and New Challenges.

 • Maršáková, K. (2004). Dysfunkce kloubu a kinematika běhu (Joint dysfunction and kinematics of running). In Reguli, Z., Novotná, M.(Eds), Sport ve vědě- věda ve sportu (47). Masarykova univerzita.

 • Maršáková, K. (2006). Dysfunkce kloubu a kinematika běhu (Joint dysfunction and kinematics of running). In Kotlík, K. (Ed), Mladí Evropané ve vědě (84-89). Univerzita Karlova.

 • Maršáková, K. (2007). Nožní klenba a její opora ve sportovní obuvi (Foot arch and its support in sports footwear). In Kovář, K., Šefl, M. (Eds),  Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí (131-133). Univerzita Karlova.

 • Maršáková, K., Jelen, K. (2007). Vliv tvaru vložek na distribuci tlaku při interakci s nohou. Rehabil. fyz. Lék.,14, 1, 31-33.

 • Maršáková, K., Pavlů, D. (2012). Diagnostika funkce nohy v denní praxi. Rehabil. fyz. Lék., 19, 4, 177-180.Poslední změna: 30. listopad 2022 17:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: