PhDr. Lenka Žáková, PhD.

Konzultační hodiny

Profesní charakteristika


 • Studovala fyzioterapii na UK FTVS, kde dosáhla titulu bakalář (2006) a magistr (2008).

 • V roce 2014 obhájila disertační práci na téma Elektromyografická analýza zapojení svalstva pletence ramenního u volejbalistů a získala titul Ph.D. v oboru kinantropologie.

 • Po vykonání státní rigorózní zkoušky dosáhla v roce 2015 doktorátu (PhDr.).

 • Pracuje jako fyzioterapeutka, spolupracovala s Českou ragbyovou unií a RC Tatra Smíchov, BK Havlíčkův Brod, Českou softballovou asociací nebo Českým svazem kanoistů. V současné době se podílí na přípravě softballového týmu Hippos Havlíčkův Brod, hráčů STM České softballové asociace i jednotlivců z různých sportovních odvětví.


Výzkumné zaměření

 • Fyzioterapie ve sportu.

 • Hodnocení fázické hybnosti a koordinace ramenního pletence ve sportu.

 • Sportovní traumatologie a následná fyzioterapeutická péče.


Vyučované předměty


 • Fyzioterapeutické postupy v klinických oborech

 • Praxe v klinických zařízeních

 • Diferenciální diagnostika

 • Taping ve fyzioterapii

 • Fyzioterapie ve sportu

 • Souvislá odborná praxe

 • Speciální kineziologie

 • Demonstrace – klinická praxe

 • Fyzioterapeutické postupy - výběr

 • výuka stejnojmenných předmětů v cizím jazyce


Nejvýznamnější publikace


 • Benda P., Nováková T., & Žáková L. (2021). Clinical evaluation of shoulder ROM in volleyball and handball players in youth categories. AUC Kinanthropologica, 57(2), 173–184.

 • Babický, L., Nováková, T., Vávra, J., & Satrapová, L. (2020). Current physical activity and sports history of children 11 to 19 years old at high schools in Prague. AUC Kinanthropologica, 56(2), 36–53.

 • Hassmannová, K., Nováková, T., Satrapová, L., & Pavlů, D. (2018). Nedostatky ve fyzioterapeutické péči v souvislosti se zraněními pohybového aparátu u dětí školního věku, které se věnují vrcholově gymnastickým sportům (gymnastickému aerobiku, sportovní nebo moderní gymnastice). Rehabilitace a fyzikální lékařství, 25(4), 165-170.

 • Koubková N., Satrapová L., Stupková M., & Pavlů D. (2017). Hodnocení posturální stability u akvabel. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 24(2), 104-115.

 • Satrapová L., Pánek D., & Pavlů D. (2015). Únavová zlomenina v praxi fyzioterapeuta a lékaře I. - M.Osgood-Schlatter. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 22, 85-88.

 • Špulák D., Čmejla R., Bačáková R., Kračmar B., Satrapová L., & Novotný P. (2014). Muscle activity detection in electromyograms recorded during periodic movements. Computers in Biology and Medicine, 47, 93-103.

 • Satrapová L., & Nováková T. (2012). Hypermobilita ve sportu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 19(4), 199-202.

 • Nováková T., Hojková K., & Satrapová L. (2011). Centrální koordinační porucha - diagnóza nejen pro kojenecký věk. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 18(4), 193-196.

 • Mrůzková M., Hojka V., & Satrapová L. (2011). Komparativní kineziologická analýza dvou forem sportovní lokomoce a jejich využití v tréninku - aplikace na jízdu na kajaku. Česká kinantropologie, 15(3), 192-199.

 • Pavelka, R., Satrapová, L., & Bačáková, R. (2010). Kineziologická analýza kliku jako posilovacího cvičení. Česká kinantropologie, 14(1), 98 – 103.

 • Pavelka, R., Satrapová, L., & Kračmar, B. (2010). Kineziologická analýza modifikací kliku jako posilovacího cvičení a využití ve fyzioterapii. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 17(3), 129-133.
Poslední změna: 3. listopad 2022 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: