PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.

Konzultační hodiny

Profesní charakteristika


 • V letech 1998-2003 studovala magisterské studium na UK FTVS, kde získala magisterský titul fyzioterapie Mgr.

 • V letech 2015-2020 studovala doktorské studium v oboru kinantropologie, kde získala doktorský titul Ph.D.

 • V roce 2021 získala v rigorózním řízení na UK FTVS titul doktor filozofie PhDr.

 • Od roku 2003 pracuje v oboru fyzioterapie v ambulantních zařízeních

 • Od roku 2013 pracuje jako odborná asistentka katedry fyzioterapie na UK FTVS

Výzkumné zaměření

 • Dynamická posturografie ve sportu

 • E-sport

Vyučované předměty

 • Ergoterapie

 • Fyzikální terapie

 • Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy

 • Klinická praxe

 • Klinická praxe (demonstrace)

 • Fyzioterapie ve sportu

 • Specializovaná praxe v klinických zařízeních

Nejvýznamnější publikace

 • Jebavy, R., Baláš, J., Vomackova, H., Szarzec, J., & Stastny, P. (2020). The Effect of Traditional and Stabilization-Oriented Exercises on Deep Stabilization System Function in Elite Futsal Players. Sports, 8(12), 153. http://dx.doi.org/10.3390/sports8120153

 • Karšayová, K., Pavlů, D., & Vomáčková, H. (2020). Comparison of the Level of Dynamic Postural Stability of Climbers and the Recreational Sports Performing population. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(8).195-201.

 • Vomáčková, H., Pavlů, D., & Pánek, D. (2020). Hodnocení dynamické posturální stability – tvorba referenčních hodnot pro běžnou, mladou populaci v ČR. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 27(2), 3–8.99-107.

 • Vomáčková, H., Čermáková, K., Pavlů, D., & Pánek, D. (2020). Hodnocení efektu 5-ti týdenní intervence s využitím vizuálního biofeedbacku u pacienta s unilaterální transfemorální amputací dolní končetiny - případová studie. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 27(3).126-141.Poslední změna: 30. listopad 2022 17:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: