Doc.PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

Kontakt

 • Telefon: 220172242 / 220172239

 • E-mail: pavlu@ftvs.cuni.cz

Konzultační hodiny

Profesní charakteristika (krátké CV)

 • Vystudovala fyzioterapii na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy  

 • V letech 2004 – 2018 byla vedoucí katedry fyzioterapie UK FTVS a v letech 2010 – 2014 a 2018 – 2022 byla proděkankou pro vnější a zahraniční vztahy rovněž na této fakultě, v současné době je garantkou bakalářského a magisterského studijního oboru fyzioterapie rovněž na UK FTVS

 • Po několik volebních období zastávala pozici prezidentky profesní organizace fyzioterapeutů ČR do roku 2004, pozici vice-prezidentky Evropského regionu světové organizace fyzioterapeutů v letech 2004 – 2008 a do roku 2020 byla členkou výkonného výboru Odborné společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP a užšího výboru České ergonomické společnosti  

 • Je členkou vědecké rady UK FTVS a oborové rady v oboru Kinantropologie na UK FTVS

 • Je členkou redakční rady několika odborných časopisů, je autorkou dvou monografií a více jak 100 odborných článků

 • V oblasti výzkumu se věnuje především analýze efektu fyzioterapeutických konceptů a metod  

 • Na UK je školitelkou studentů postgraduálního studia v oboru kinantropologie  

Odborné zaměření

 • V oblasti výzkumu se věnuje především analýze efektu fyzioterapeutických konceptů a metod.

Vyučované předměty

 • Diplomová specializace I

 • Terapie posturálních poruch - Brügger koncept I

 • Specializovaná praxe v klinických zařízeních II

 • Specializovaná praxe v klinických zařízeních I

 • Fyzioterapeutické postupy - výběr

 • Diplomová specializace IV

 • Terapie posturálních poruch - Brügger koncept II

 • Diplomová specializace II

 • Diplomová specializace III

Publikace (nejvýznamnější za posledních 10 let)

 • NOVOTNÁ I., NOVÁKOVÁ T., PAVLŮ D. Poruchy polykání u pacientů s diagnózou Huntingtonovy nemoci - možnosti léčebně rehabilitační intervence. Rehabilitácia, 2019, vol. 56, s. 62-72. ISSN 0375-0922.

 • PÁNEK D., NOVÁKOVÁ T., BRUNOVSKÝ M., KOŠŤÁLOVÁ J., PAVLŮ D. Vliv aktivního pohybu a pasivního sledování stejného pohybu na elektrickou mozkovou aktivitu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2018, vol. 25, s. 152-157. ISSN 1211-2658.

 • HASSMANNOVÁ K., NOVÁKOVÁ T., SATRAPOVÁ L., PAVLŮ D. Nedostatky ve fyzioterapuetické péči v souvislosti se zraněními pohybového aparátu u dětí školního věku, které se věnují vrcholově gymnastickým sportům (gymnastickému aerobiku, sportovní nebo moderní gymnastice). Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2018, vol. 25, s. 165-170. ISSN 1211-2658.

 • MARTÍNEK M., PÁNEK D., NOVÁKOVÁ T., PAVLŮ D. Změny elektrické mozkové aktivity v průběhu stimulace hrudní spoušťové zóny dle konceptu Vojtova principu. Rehabilitácia, 2018, vol. 55, s. 184-194. ISSN 0375-0922.

 • ŠPIRITOVIĆ M., ŠTORKÁNOVÁ H., ORESKÁ S., ŠMUCROVÁ H., HEŘMÁNKOVÁ B., ROMANOWSKI M., PAVLŮ D., OLEJÁROVÁ M., TOMČÍK M. Nefarmakologická terapie u systémové sklerodermie. Česká revmatologie, 2018, vol. 26, s. 34-44. ISSN 1210-7905.

 • ŠPIRITOVIĆ M., ALEXANDERSON H., ŠTORKÁNOVÁ H., ORESKÁ S., HEŘMÁNKOVÁ B., ROMANOWSKI M., PAVLŮ D., OLEJÁROVÁ M., TOMČÍK M. Nefarmakologická terapie u idiopatických zánětlivých myopatií - cvičení a jeho účinky na pacienty s IZM, od roku 1993 až po dnes. Česká revmatologie, 2018, vol. 26, s. 181-189. ISSN 1805-4463.

 • LORENCOVÁ K., PAVLŮ D., PÁNEK D. EMG analysis of the influence of a water environment on the rehabilitation of patients with Parkinson's disease. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 2018, vol. 54, s. 118-128. ISSN 1212-1428.

 • PALASOVÁ I., PAVLŮ D. Posturální stabilita neslyšících dospělých osob. Rehabilitácia, 2017, vol. 54, s. 42-59. ISSN 0375-0922.

 • PAVLŮ D. Brügger koncept. In ŘASOVÁ K., Neurorehabilitation of People with Impaired Mobility – Therapeutic Interventions and Assessment Tools. Praha: 3Th Medical Faculty, Charles University, 2017, s. 194-201. ISBN 978-80-87878-07-1.

 • PÁNEK D., PAVLŮ D., BRUNOVSKÝ M., KRAJČA L., POSPÍŠILOVÁ E. Vliv pomalých, repetitivních pohybů na výskyt mozkové alfa aktivity. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2017, vol. 24, s. 218-224. ISSN 1211-2658.

 • POLÁK A., PÁNEK D., PAVLŮ D. První zkušenosti s virtuální realitou v terapii míšních lézí. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2017, vol. 24, s. 116-122. ISSN 1211-2658.

 • KOUBKOVÁ N., SATRAPOVÁ L., STUPKOVÁ M., PAVLŮ D. Hodnocení posturální stability u akvabel. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2017, vol. 24, s. 104-115. ISSN 1211-2658.

 • CHLÁDKOVÁ K., PAVLŮ D. Protrakce ramenních kloubů a její objektivizace. Rehabilitácia, 2017, vol. 54, s. 147-154. ISSN 0375-0922.

 • PURCHARTOVÁ D., PAVLŮ D. Ovlivnění jemné a hrubé motoriky po požití alkoholu. Rehabilitácia, 2016, vol. 53, s. 259-273. ISSN 0375-0922.

 • NOVOTNÁ I., PAVLŮ D. Morbus Huntington - existují možnosti komplexní rehabilitace?. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2016, vol. 23, s. 48-54. ISSN 1211-2658.

 • BERÁNKOVÁ K., PAVLŮ D. Přínos akupresury v léčbě pacientek trpících primární dysmenoreou. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2016, vol. 23, s. 219-226. ISSN 1211-2658.

 • PROUZA O., JELEN K., LOPOT F., KUBOVÝ P., TOMŠOVSKÝ L., PÁNEK D., PAVLŮ D. Aplikace kolenní motodlahy po totální endoprotéze Ovlivňuje rychlost dlahy terapeutický efekt?. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2016, vol. 23, s. 107-112. ISSN 1211-2658.

 • VODIČKOVÁ K., KOTALÍKOVÁ K., PÁNEK D., PAVLŮ D. EMG analýza vlivu vodního prostředí na chůzi u starších osob. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2015, vol. 22, s. 197-203. ISSN 1211-2658.

 • SATRAPOVÁ L., PÁNEK D., PAVLŮ D. Únavová zlomenina v praxi fyzioterapeuta a lékaře I. - M.Osgood-Schlatter. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2015, vol. 22, s. 85-88. ISSN 1211-2658.

 • MUSILOVÁ M., PAVLŮ D., MUSÍLKOVÁ M. Vliv elastického tapu na rozsah pohybu při flexi trupu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2015, vol. 22, s. 57-63. ISSN 1211-2658.

 • KOTALÍKOVÁ K., PÁNEK D., PAVLŮ D. Kazuistika pacienta s Parkinsonovou nemocí - hodnocení chůze na suchu a ve vodě. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2015, vol. 22, s. 89-94. ISSN 1211-2658.

 • PÁNEK D., KOVÁŘOVÁ L., PAVLŮ D., KRAJČA V. Elektroencefalografické koreláty výkonnostní motivace a únavy. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2014, vol. 21, s. 87-92. ISSN 1211-2658.

 • PAVLU, D. (2014) Cvičení se Sanctbandem. Olomouc: Poznání.

 • PAVLU, D. (2016) Übungen mit dem Sanctband. Stuttgart: Thieme.

 • PAVLU, D. (2016) Sanctband : la li dai zhi zu li xun lian. Xinbei.

 • HOLUBÁŘOVÁ, J., PAVLU, D. (2017) Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 3.vyd Praha: Karolinum

 • PAVLU, D. (2015) Sanctband resistance training. Malaysia: Sanctuary Health


Poslední změna: 15. listopad 2022 16:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: