Mgr. Petra Reckziegelová


Konzultační hodiny

Profesní charakteristika

 • Studovala na UK FTVS, kde dosáhla titulu bakalář (2005) a následně magistr (2007) v oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených

 • V roce 2002 dokončila obor Diplomovaný fyzioterapeut na VZŠ Kladno, absolvovala školení v sociální oblasti se zaměřením na ergoterapii a ošetřovatelskou péči v DD Severní Terasa v Ústí nad Labem

 • Od roku 2002 pracuje jako fyzioterapeut v Oblastní nemocnici Kladno a.s., nemocnici Středočeského kraje v ambulantní i lůžkové části;

  Absolvovala praxi na lůžkových odděleních klinických oborů (ARO, interna, chirurgie, neurologie, ortopedie, gynekologie); Pracuje také s pacienty na oddělení lůžkové rehabilitace, které zde vzniklo v rámci iktového centra v roce 2013; V letech 2014 - 2021 pracovala na pozici vedoucí fyzioterapeut

 • V roce 2010 získala v Mladé Boleslavi osvědčení Preventista řečové výchovy, logopedický asistent

 • V roce 2012 dokončila vzdělávání v technice Proprioceptivní nervosvalová stabilizace s osvědčením pro aplikaci v klinické praxi i edukaci osob v rámci tohoto konceptu

 • Od roku 2012 se věnuje pedagogické činnosti – výuky studentů v konceptu PNF a vedení studentů při praxi v klinických zařízeních

 • Od roku 2013 je asistentem katedry na UK FTVS, od roku 2018 lektorem v AJ na DPP

 • Od roku 2017 v rámci Erasmu představuje koncept PNF na Univerzitě v Antverpách

Výzkumné zaměření

 • Proprioceptivní nervosvalová facilitace a její využití s handicapovanými i ve sportu

Vyučované předměty

 • PNF a analýza pohybu

 • Aplikované techniky PNF

 • Specializovaná praxe v klinických zařízeních

 • Škola chůze

Nejvýznamější publikace – přednášková činnost

 • Fyzioterapeutické standardy pro ON Kladno

 • Přednášková činnost pro Léčebné Lázně Bohdaneč (2015 – Pohybová aktivita u osob po amputaci dolní končetiny, 2016 – Rehabilitace u pacienta po CMP se zaměřením na nácvik chůze s WalkAide systémem, 2018 - Úloha fyzioterapie při léčbě pacienta s transsexuální poruchou po chirurgickém výkonu u FTM, 2019 - Poruchy v oblasti plantární aponeurózy vlivem nesprávné obuvi a funkčního přetěžování nohy, 2020 - Relaxace měkkých tkání v oblasti krční páteře s využitím PNF a kineziotejpu)Poslední změna: 30. listopad 2022 17:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: