Mgr. Svatava Neurwirthová


Konzultační hodiny


Profesní charakteristika

 • Před VŠ studiem absolvovala nástavbové studium na SZŠ v Ostravě v oboru rehabilitační pracovník. Jako rehabilitační pracovník pracovala v RÚ Hrabyně od 1975 do 1978 a v NsP Havířov na oddělení Rehabilitace od 1978 do 1985.

 • Studovala fyzioterapii na UK FTVS, kde dosáhla titulu magistr v oboru TV-rehabilitace v roce 1989.

 • V letech 1989-1991 pracovala ve Výzkumném ústavu železničního zdravotnictví jako vědecký a výzkumný pracovník.

 • Od roku 1990 do 1998 byla zaměstnána na UK FTVS jako učitel na katedře fyzioterapie. Od roku 1990 do 1991 zaměstnána jako externí učitel na SZŠ v Praze.

 • Od roku 1998 do 2008 byla zaměstnána jako učitel ATVS Palestra.

 • Od roku 1998-2000 zaměstnána jako fyzioterapeut v Therap-Tilia Praha.

 • Od 2008 -2009 zaměstnána jako vychovatel v Dětském domově v Klánovicích.

 • Od roku 2009 zaměstnána na UK FTVS na katedře fyzioterapie jako učitel.

 • Od roku 2009 do 2015 externě učila na ČVÚT FBMI v Kladně.

 • Od roku 2017 pracuje v 3RE Nestátním zdravotnickém zařízení v Českém Brodě.

 • Členka UNIFY, ČLS JEP,ČSTL, Myoskeletární společnosti,ČLAS ČLS JEP.


Výzkumné zaměření

 • Kineziologické souvislosti v RL dle Vojty

 • Posturální stabilita

 • Sportovní kineziologie


Vyučované předměty

 • Fyzikální terapie PFYZ072

 • Praxe v klinických zařízeních PFYZ082 a PFYZ083

 • Reflexní masáže a techniky měkkých tkání PFYZ105

 • Klinická kineziologie PFYZ018

 • Masáže PFYZ215

 • Specializovaná praxe v klinických zařízeních


Nejvýznamější publikace – přednášková činnost

 • Výletová, S. (1987) Vyšetření ramenního kloubu a metodika kompenzačního cvičení  portovních gymnastek. SVOUČ. FTVS UK

 • Výletová, S. (1988) Návrh postupu vyšetření a rehabilitace u ojedinělé jednostranné dysbalance dolních fixátorů lopatky. SVOUČ. FTVS UK.

 • Výletová , S. (1989) Vyšetření sportovních gymnastek. [Diplomová práce]. FTVS UK.

 • Véle, F., Linc, R., Výletová, S. (1990) Smyslová diagnostika v dopravě II. Analýza proprioceptivních mechanismů. Lékař a technika, 21(4), 73-78.

 • Výletová, S., Rašev, E., Véle, F. (1994) Polyelectromyographic study of postural musles working on a dynamic platform. 1.conference of the Czech neuroscience society. Praha.

 • Nešpor, K., Výletová, S. (1995) Jógová, relaxační a jiná cvičení pro aktivisty a účastníky peer programů na školách. Protialkoholický Obzor, 30 (1), 70-71.

 • Výletová, S., Rašev, E., Véle, F. (1995) PEMG studie činnosti vybraných posturálních svalů na dynamické plošině. In Sborník z vědeckého semináře biomechanické sekce FTVS UK, Pohyb-zdraví-výkonnost (70-71). Praha.

 • Výletová, S., Rašev, E., Véle, F. (1995) PEMG studie činnosti vybraných posturálních svalů na dynamické plošině. In Sborník z vědeckého semináře biomechanické sekce FTVS UK, Pohyb-zdraví-výkonnost (70-71). Praha.


  Přednášková činnost pro konference v Léčebných Lázních Bohdaneč:

  • 2017 - Vyšetření hlubokého stabilizačního systému u reprezentantek ČR v kulturistice

  • 2018 - Fyzioterapie u bolestivých syndromů v oblasti ramenního kloubu

  • 2019- Kazuistika pacienta s diagnózou stp.OS refraktury cruris l.sin. a plastice kožním štěpem, 2020 - Kazuistika pacientů po operaci krční páteře.

Poslední změna: 3. listopad 2022 13:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: