PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D.

Konzultační hodiny


Profesní charakteristika

 • Studovala fyzioterapii na UK FTVS, kde dosáhla titulu bakalář (2008) a magistr (2010). Následovalo postgraduální doktorské studium na UK FTVS, po obhájení (2015) disertační práce v oboru biomechanika dosáhla doktorátu (PhD.) a následně složila státní rigorózní zkoušku (PhDr.).

 • V letech 2006 - 2012 praxe v oboru Fyzioterapie: Lázně Poděbrady, Rehabilitační centrum CityMed Praha, Rehabilitační klinika Malvazinky (lůžková část), ambulantní provoz rehabilitace Poliklinika Nymburk a Rehamil Milovice.

 • V letech 2013 - 2015 Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, Praha - Specializované vyšetření sportovců kinematickou analýzou, fyzioterapie pro sportovce (golf, florbal, skif, tenis...), od 2013 - nyní Soukromá praxe: RF Rekondice a Fyzioterapie Poděbrady (fyzioterapeutická péče o sportovce – dívky závodní složky aerobic, mladší žáci hokej)

 • Od 2012 – nyní UK FTVS odborný asistent katedry fyzioterapie.

 • Je členkou UNIFY.


Výzkumné zaměření

 • Kinematická analýza


Nejvýznamnější publikace

 • Jelínková, I., & Otáhal, S. (2011). Biomechanical relations among shape and mobility of the shoulder complex. Acta Universitatis Carolinae, Kinanthropologica, 47(2), 148-158.

 • Jelínková, I. (2012). Kinematics of cervical-thoracic spine and shoulder girdle. Acta Universitatis Carolinae, Kinanthropologica, 48(2), 7-17.

 • Jelínková, I., & Hybner, M. (2012). Kinematics of upper thoracic spine during simulated rope skipping. Acta Universitatis Carolinae, Kinanthropologica. 48(2), 129-137.

 • Jelínková, I., & Šorfová, M. (2012). Kinematic of upper thoracic spine and shoulder girdle. In Suchý, J. (Ed.), Scientia movens. (173-177). ISBN 978-80-86317-92-2

 • Jelínková, I. (2012). Effect of hypokinesia on cervikothorakální region and shoulder girdle. In Jelen, K., Šorfová, M., Tlapáková, E., & Billich, R.(Eds.), Biomechanical reflexion of human hypokinetic stress and its identificators. Karolinum. ISBN 978-80-86317-93-9

 • Jelínková, I., (2012) Kinematics of the cervical-thoracic spine and the shoulder girdle. In Kofránková, V., Michalec, R.(Eds), Collection of Abstracts, 14.th conference on Human Biomechanics (s.31).

 • Jelínková, I., & Válka, R., & Šorfová, M. (2013). Active and passive therapy of the upright posture and its influence on the hemodynamics of the upper limbs. Acta Universitatis Carolinae, Kinanthropologica. 49(2), 23-31.

 • Jelínková, I., & Šorfová, M. (2013). Aktivita svalů trupu a krku při napřímení cerviko- thorakálního úseku páteře provokované zevní rotací paže. Rehabilitační a fyzikální lékařství, 20(4), (215-220).

 • Jelínková, I., & Šorfová, M. (2013). Sklon pánve a tvarová modulace cerviko- thorakálního přechodu páteře provokovaná zevní rotací paže. Rehabilitační a fyzikální lékařství, 20(4), (211-214).

 • Jelínková, I., & Šorfová, M. (2014). Kinematika lopatky, hrudníku a pánve při napřímení trupu. In Suchý, J. (Ed.), Scientia movens. (141-145). ISBN 978-80-87647-14-1

 • Vláčilová, I. (2015). Cerviko-thorakální přechod páteře a jeho tvarová modulace silovým působením dorzálním svalovým řetězcem. Česká kinantropologie, 19(1), 39-45.

 • Jelínková, I., & Šorfová, M., & Wagner H., & Puta, C. (2015). The evaluation of upright posture caused by simple movement test. Journal of Back and Musculosceletal Rehabilitation. 29(1), 15-21. https://doi.org/10.3233/BMR-140568

 • Vláčilová, I. (2016). Funkční stav klenby nohy a posturální zajištění trupu dívek závodní složky sportovního aerobiku. Rehabilitační a fyzikální lékařství, 23(3), 157-160.


Poslední změna: 3. listopad 2022 12:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: