Mgr. Irena Novotná

Konzultační hodiny

Profesní charakteristika

 • Studovala fyzioterapii na UK FTVS, kde dosáhla titulu Mgr. ve studijním oboru tělesná výchova a sport – rehabilitace (1990)

 • V letech 1988- dosud pracuje jako fyzioterapeut v ON Kladno rehabilitační oddělení.

 • Od roku 2009 do 2019 byla asistentem KZOO na ČVUT Praha FBMI

 • Studium PDS od roku 2015

 • Dlouhodobě spolupracuje se společností pro pomoc pacientům s huntingtonovou chorobou

Výzkumné zaměření

 • Pohybová aktivita v souvislosti s kvalitou života pacientů s huntingtonovou chorobou

Vyučované předměty

 • Fyzioterapeutické postupy v klinických oborech

 • Kineziologie v oboru Kondiční trenér

 • Diferenciální diagnostika ve fyzioterapii

 • Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy III

 • Demonstrace – klinická praxe I

 • Specializovaná praxe v klinických zařízeních I

 • Přístupy v manuální

 • Vybrané fyzioterapeutické postupy I

Nejvýznamnější publikace

 • Pavlů, D., Opatrná-Novotná, I., Smyčka, J., Pánek, D. (2021). The effect of a repeated intensive programme in patients with mid-stage Huntington’s disease. AUC Kinanthropologica, 57, 1, 109–118. doi:10.14712/23366052.2021.8

 • Novotná, I., Nováková, T., Pavlů, D. (2019). Poruchy polykání u pacientů s diagnózou Huntingtonovy nemoci - možnosti léčebně rehabilitační intervence. Rehabilitácia, 56, 62-72.

 • Novotná, I., Pavlů, D. (2016). Morbus Huntington – Existují možnosti komplexní rehabilitace? Rehabil. fyz. Lék., 23, 1, 48-54.

 • Hájková, S., Novotná, I., Salabová, L. (2014). Mobilizace periferních kloubů. (1.vydání). ČVUT.

 • Salabová L., Hájková S., Novotná I. (2016). Mobilizační techniky v oblasti páteř. ČVUT.

 • Kimličková, M., Modlinger, T., Böhm, P., Reckziegelová, P., Novotná, I. (2016). Rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě s využitím Walkaide systému In: MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. (s.1681-1685). Hradec Králové. Akademické sdružení MAGNANIMITAS.

 • Halaška, J., Ralbovská, D., Hon, Z., Ralbovská, D., Kimličková, M., Novotná, I., Böhm, P., Staněk, M. (2016). et al. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru IV. ČVUT.

 • Novotná, I. (2016). Vliv stresu na obtíže krční páteře u manažerů In: Současné problémy radiační ochrany obyvatelstva. (s. 112-116). Praha.
Poslední změna: 30. listopad 2022 18:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: