Mgr. Gabriela Kočí

Konzultační hodiny

Profesní charakteristika

 • Vystudovala fyzioterapii na UK, kde získala bakalářský titul na fakultě tělovýchovy a sportu a magisterský titul na 2. lékařské fakultě, obor  Specializace ve zdravotnictví

 • V letech 2016-2017 působila jako lektorka zdravotního cvičení pro děti na ZŠ Kladská

 • V roce 2017 působila jako lektorka zdravotních cvičení pro studenty třetího věku na UK

 • V roce 2017 absolvovala odbornou stáž v Belgii – Dominiek Savio Instituut

 • V letech 2017 – 2019 pracovala jako fyzioterapeutka v ambulancích PhysioLife a JMJ Reha&Spa sro, Centru fyzioterapie a léčebné rehabilitace

 • Od roku 2018 do roku 2020 pracovala v klubu vozíčkářů Praha jako fyzioterapeutka s pacienty po poranění míchy, vrozenými chorobami, nervosvalovými onemocněními

 • V letech 2018-2019 vedla skupiny zdravotního cvičení s dospívajícími pacientkami s mentální anorexií ve FN Motol

 • V roce 2019 odjela na dobrovolnickou misi do Ghany, kde pracovala jako fyzioterapeutka v nemocnici Greater regional Accra

 • Od roku 2020 pracuje jako ambulantní fyzioterapeutka v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře. Její specializací je gynekologická fyzioterapie, péče o těhotné pacientky, neurologické pacientky, dětské pacienty, sportovce a pacienty s poruchami příjmu potravy

 • Na katedře fyzioterapie UK FTVS působí od roku 2021 jako odborná asistentka ve výuce studentů bakalářského a magisterského studia fyzioterapie, kondičního trenérství českých i zahraničních studentů

 • Je členkou UNIFY – Unie fyzioterapeutů ČR

Výzkumné zaměření

 • Pacienti s poruchami příjmu potravy v souvislosti se změnou kinestézie, extero a propriorecepce – diskiminačního čití, sebepojetí a vlivu pohybu

 • Dynamická nervosvalová stabilizace a její využití u neurologických pacientů

 • Gynekologická fyzioterapie a její využití ve zdravotnictví.

Vyučované předměty:

 • Vývojová kineziologie

 • Rehabilitační propedeutika

 • Reflexní masáže a techniky měkkých tkání

 • Klinická praxe I

Nejvýznamnější publikace

 • Stackeová, D., Kočí, G. (2019). Dvoubodová diskriminace u adolescentních pacientů hospitalizovaných s mentální anorexií, Psychosom, 17 (3-4), 238.

 • Kočí, G. (2019). Diskriminační čtení u adolescentních pacientů hospitalizovaných s mentální anorexií. [Nepublikovaná diplomová práce]. Univerzita Karlova.

 • Kočí, G. (2017). Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické CMP v mozečkové hemisféře se spastickou pravostrannou hemiparézou z důvodu tentamen suicidum. [Nepublikovaná bakalářská práce]. Univerzita Karlova.


Poslední změna: 2. prosinec 2022 13:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: