Obhajoby disertačních prací v roce 2017

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024Jméno a příjmení

Název disertační práce

Datum obhajoby

Mgr. Martina Zbořilová

Komparativní kineziologická analýza záběru při veslování na skifu a při jízdě na trenažeru Concept 2 D PM3.

21. 11. 2017, 13.00hod.

Mgr. Iva Balkó

Vytipování genetické predispozice ovlivňující sportovní výkon se zaměřením na anaerobní aktivitu kosterní svalové činnosti

14. 11. 2017, 13.00hod.

Mgr. Jan Pernica

Možnosti neinvazivní kontroly trénovanosti v hypoxii

27. 09. 2017, 13.00hod.

Mgr. David Cihlář

Hodnocení žáků 2. stupně základních škol v Ústeckém kraji a jejich postoj ke školní tělesné výchově

20. 09. 2017, 13.00hod.

Ing. Hynek Purš

Mechanismy poranění v oblastech extrémního zatížení

19. 09. 2017, 13.00hod.

Mgr. Martin Komarc

Computerized Adaptive Testing In Kinanthropology: Monte Carlo Simulations Using The Physical Self Description Questionnaire

14. 06. 2017, 13.00hod.

Mgr. Lenka Hellebrandová

Vztah ventilačních plicních parametrů a funkce bránice u pacientů s obstrukčním respiračním onemocněním

29. 05. 2017, 13.00hod.

Mgr. Dan Hadraba

Collagen structures from cell culture to intact tendon

22. 05. 2017, 10.00hod.

Mgr. Marie Skřontová

Vliv probíhající gravidity na mechanické parametry vlasů

15. 05. 2017, 10.00hod.

Mgr. Petr Bahenský

Vliv změn tréninkového zatížení na motorickou výkonnost mladých vytrvalců.

13. 03. 2017, 10.00hod.

Mgr. Josef Voráček

Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha.

27. 02. 2017, 13.00hod.


Poslední změna: 26. leden 2024 14:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: