Obhajoby disertačních prací v roce 2015

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023


Jméno a příjmení

Název disertační práce

Datum obhajoby

Mgr. Jakub Holický

Psychomotorický vývoj dětí v pražských školách a dětských domovech

30.9.2015 v 13.00 hod.

Mgr. Petr Brychta

Vliv věku, pohlaví a pohybové aktivity na úroveň reakčních schopností dolních končetin u pubescentů

22.9. 2015 v 9.00 hod.


Mgr. Michal Frainšic

Ověření programu s dobrodružnými a kooperativními prvky na základní škole v podmínkách školní TV

2. 7. 2015 v 10.00 hod.

Mgr. Michal Šteffl

The relationship between sarcopenia and two behavioral factors – cigarette smoking and alcohol drinking – meta-analysis

24.6.2015 v 13.00

Mgr. Ladislav Čaba

Význam Boscova testu při určení zdravotně orientované zdatnosti adolescentů

22.6.2015 v 13.00

Mgr. Klára Kuprová

Sekulární trendy tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu

22. 6. 2015 v 10.30 hod.

Mgr. Ivana Vláčilová

Kinematika cervikothorakálního regionu páteře v kontextu celkového držení těla

4. 5. 2015 v 10.00 hod

Mgr. Martina Chrástková

Kineziologická analýza odrazu při běhu na lyžích

16. 4. 2015 v 10.00 hod

Mgr. Adéla Boudíková

Vliv nadmořské výšky na úspěšnost střelby v biatlonu

31. 3. 2015 v 11.00 hod


Mgr. Jan Šíma

Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb v pražských fittness centrech z pohledu zákazníka

10. 3. 2015 v 13.00 hod

Mgr. Jakub Popelka

Sport jako veřejná služba: Sociální spravedlnost a efektivnost sportovních zařízení v obcích

11. 2. 2015 v 0.00 hod.


Poslední změna: 17. únor 2023 11:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: